TVRDOŠÍN

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Okresní město při soutoku Oravy a Oravice (569 m n. m.). Centrem parkově upravené Trojičné náměstie s radnicí a kostelem Nejsvětější Trojice. Nejvýznamnější památkou města gotický dřevěný kostel Všech svatých. Tvrdošín dnes tvoří jeden urbanistický celek s původně samostatnými obcemi Medvedzie a Krásna Horka na pravém břehu Oravy. 

Jako celní stanice mezi Uhrami a Polskem na důležité Solné (též Jantarové) stezce byl založen dle některých badatelů již v 11. stol., nejpozději však v 1. pol. 13. stol. 1369 povýšen na královské město (nejstarší město na Oravě). V 16. stol. význam upadl a město se postupně dostalo do závislosti na pánech Oravského hradu. 

znak města – skalní bradlo (šikmé trojvrší), po kterém kráčí zlatá liška – v současné podobě z roku 1980, vychází ze symbolů na městských pečetích z 18. a 19. stol

pohled na město od východu, v pozadí Oravská Magura (Javorový vrch. Magurka)

 

radnice s pamětní deskou rychtáře Karola Lippaye

 

památník spisovatele a politika Jozefa Miloslava Hurbana a pomník obětem válek a násilí v parku na Trojičném náměstí

 

zbytky roubené zástavby ve městě

kaplička se sochou Piety z roku 1749 nedaleko nádraží

  

kaplička u statku na levém břehu Oravice

kostel Nejsvětější Trojice

Trojlodní kostel, původně údajně renesanční z 1. pol. 17. stol. (na místě staršího dřevěného), v dnešní podobě z let 1766-70 a následných úprav po velkém požáru roku 1900.

kostel Nejsvětější Trojice

 

niky se sochou sv. Floriana (z 2. pol. 18. st.) a se sochou anděla ve zdivu kostela

fragment kříže, zazděný ve zdivu kostela

kamenný kříž před kostelem

 

mariánský sloup z konce 18. stol. v parčíku u kostela

fragment kamenné nádoby (křtitelnice ??) u paty mariánského sloupu

 

socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. stol. v parčíku u kostela

kostel Všech svatých (národní kulturní památka)

Pozdněgotický dřevěný kostel z 2. pol. 15. stol. (místní tradicí kladen již do 14. stol.) na hřbitově severovýchodně od náměstí. Obdélná stavba s vysokou sedlovou střechou krytou šindelem (věžička až z 19. stol.) a otevřeným ochozem na kamenných sloupech kolem celého kostela. Figurální a ornamentální malby v interiéru pozdně renesanční z pol. 17. stol., kdy kostel využívali protestanti. Kostel je součástí souboru slovenských dřevěných kostelů, zapsaných na listinu světového dědictví UNESCO. Je držitelem ceny Europa Nostra z roku 1944 za zachování a kvalitní zrestaurování významné památky tradičním způsobem, technikou a matriály. Otvírací hodiny, vstupné.

Okolo hřbitova renesanční zeď (původně obranného charakteru - údajně dochovaná střílny) s barokní vstupní branou. Dvě kruhové kostnice bez dveří (kosti ze zrušených hrobů se do nich házely okny).

  

gotický roubený kostel Všech svatých

 

monumentální hlavní oltář z 1. pol. 18. stol. s obrazem Všech svatých

kazatelna z roku 1654 se sochami evangelistů

zaklenutí presbytáře – nebe s hvězdami a malby evangelistů z 2. pol. 17. stol.

obrazy apoštolů – sv. Matouš, sv. Matěj a sv. Pavel z 2. pol. 17. stol.

bohatě zdobený deskový strop lodi

výzdoba stěn kostelní lodi

kresba sv. Jiří – malba na dřevě z doby kol. 1653 na pravé straně vítězného oblouku

výzdoba renesančních lavic pro významné hosty z pol. 17. stol.

kamenný náhrobek protestantského kněze Gašpara Kody z roku 1555 v ochozu na vnější straně kostela

 

kruhové kostnice na hřbitově při kostele

barokní vstupní brána na hřbitov

nová obřadní síň

Web:

http://www.tvrdosin.sk

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdošín

http://www.farnost-tvrdosin.sk

http://www.skonline.sk/sakralna-pamiatka.php?id=384

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=1189

http://stromy.enviroportal.sk/strom/lipa-pri-poste   

Okolí: 

Bezprostředně nad městem Tvrdošínská přehrada, výše Oravská přehrada; v okolí Trstená, Podbiel, prehistorické hradisko Ostražica; nad městem Skorušinské vrchy a Oravská Magura (Javorový vrch, Magurka...).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010