ORAVSKÝ PODZÁMOK / ÁRVAVÁRALJA

Kraj Žilinský, okres Dolný Kubín

Obec (511 m n. m.) pod Oravským hradem, na obou březích Oravy. Historické jádro na pravém břehu při úpatí hradního bradla kolem náměstí vesměs barokní a klasicistní. Na levém břehu novější část a nádraží. Osada se postupně vyvinula z podhradního dvora, založeného Turzovci v pol. 16. stol.

pohled na historické jádro z hradu - uprostřed barokní budova prefektury, vlevo kostel

 

historická zástavba Oravského Podzámku

 

budova prefektury a ředitelství Oravského komposesorátu (společenstva vlastníků - dědiců - kteří společně spravovali nedělitelný majetek po meči vymřelého rodu Turzovců) z roku 1797 – na druhém snímku v popředí pomník Pavla Országa Hviezdoslava na náměstí

empírový kostel sv. Jana Nepomuckého z poč. 19. stol.

Web:

http://www.oravskypodzamok.sk

http://sk.wikipedia.org/wiki/Oravský_Podzámok

http://www.orawa.sk/oravskypodzamok

http://stromy.enviroportal.sk/strom/topol-na-nabrezi-pri-parkovisku; http://stromy.enviroportal.sk/strom/topol-pri-sou

Okolí:

Oravský hrad, Bobkovo, zámky Mokraď a Horná Lehota.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2010