DOLINA KONŠTIANSKEHO POTOKA

Slovensko – Banskobystrický samosprávný kraj, okres Krupina

Úzké skalnaté zalesněné údolí pod osadou Konské, napojující se zprava do údolí Litavy. Porost charakteru teplomilnách hájů s převahou habru. Lesní cesta vede svahem nad levým břehem potoka, vlastní dno rokle obtížně průchodné.

Součást evropsky významné loklaity „Rieka Litava″.

rokle ve své mírnější části

  

porost v dolině

 

výchozy tufů (?) při cestě

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červen 2015