BOBROVECKÁ DOLINA

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Převážně zalesněná téměř 5 km dlouhá dolina Bobroveckého potoka v nejsevernější části Západních Tater, klesající z Bobroveckého sedla až do kotliny Oravice. Pro odlišení od stejnojmenné doliny v jihozápadní části Západních Tater pod Sivým vrchem nazývána někdy Bobroveckou dolinou Oravskou či Oravickou. Zatímco severovýchodní až východní stranu doliny uzavírá poměrně kompaktní hřeben Hrubý vrch – Umrlá – Ježov vrch, na západní straně sestupuje do doliny z hřebene Kasne a zejména pak z masivu Osobité řada bočních dolin a žlabů, z nichž nejvýznamnější je členitá Suchá dolina (nepřístupné). Větší částí doliny vede asfaltová silnička. Zhruba v polovině délky je dolina sevřena do krátké vápencové soutěsky, zvané Skalná brána, kde i silná vyvěračka. Údajně zde kdesi dochovány základy starých vápenných pecí; nenalezeny. V celém údolí několik pramenů a studánek, na konci doliny při styku se Suchou dolinou na levém břehu potoka sirný pramen (značená odbočka). V lukách pod vyústěním doliny hájovna Bobrovec. Součást Tatranského národního parku.

Bobrovecká dolina

 

v horní části doliny

soutěska Skalní brána

vyvěračka v soutěsce

 

převis v pravé straně soutěsky

zajímavá studánka pod soutěskou

 

sirný pramen v dolní části doliny

hájovna Bobrovec

Web:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Bobrowiecka_Orawska (polsky)

http://fototatry.mysteria.cz/z-bobr/bobr.html (česky)

http://www.turistika.cz/mista/bobrovecka-dolina-oravicka (česky)

http://www.lesytanap.sk/10-tatry-bez-barier/trasy.php#2  

Okolí: Oravice / Bobrovec / Lúčna / Osobitá

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010