LIPTOVSKÁ ANNA

Kraj Žilinský, okres Liptovský Mikuláš

Ves na jižním úbočí Chočských vrchů (660 m n. m.), lidově nazývaná Svätána. V severní části vsi v sousedství hřbitova zříceniny kostela sv. Anny se zvonicí. Ve vsi několik zajímavých roubených staveb – jak obytných domů, tak zejména hospodářských objektů. V Ďuricově sadu památná lípa (obvod kmene 420 cm).

znak obce

zbytky původní roubené obytné zástavby

 

roubené omítané špýchary

  

roubené stodoly

kamenný kříž na rozcestím pod bývalým kostelem

kostel sv. Anny

Zříceniny románského kostela z 13. stol. na návrší v severní části vsi (neudržované, s řadou zajímavých architektonických detailů) a dřevěné zvonice z 2. pol. 18. stol. Kostel v roce 1805 vyhořel a od té doby je v ruinách. Opodál zvonice nová, z roku 1998. 

celkový pohled na zříceniny kostela sv. Anny se starou a novou zvonicí

zříceniny románského kostela

 

dochované portály (dřevěná konstrukce nad prvním z nich patří staré zvonici)

 

další architektonické detaily

zchátralá stará zvonice, přiléhající ke zříceninám kostela

nová a stará zvonice

Web:

http://www.liptovskaanna.eu

http://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovská_Anna

http://stromy.enviroportal.sk/strom/lipa-v-duricovom-sade  

Okolí:

Skalnaté vrchy Chočských vrchů – Pravnáč, Čerenová, Heliaš s propastí. Dolina Liptovskej Anny, Sestrčská dolina pod Liptovským hradem, Prosiecká dolina. Přehrada Liptovská Mara s archeologickým skanzenem Havránok na úbočí vrchu Uložisko.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010