LIPTOVSKÁ MARA

Kraj Žilinský, okres Liptovský Mikuláš

Přehradní nádrž na Váhu - největší vodní nádrž na Slovensku (plocha 25 km2). Zemní sypaná hráz je v koruně dlouhá cca 1300 m, maximální výška hráze je 45 m. Vybudována v letech 1965-1975 především jako protipovodňová ochrana, slouží však též jako zdroj elektrické energie (tvoří přečerpávací soustavu s níže položenou vodní nádrží Bešeňová) a hojně využívána i k rekreaci. Při výstavbě zatopeno 13 vsí - Liptovská Mara, Pařížovce, Sokolče, Nežitovce, Vyšné a Nižné Ráztoky, Vyšné a Nižné Dechtáry, Paludza, Čemice, Sielnica, Nižní a Vyšní Zadiel. Vystěhováno bylo na 4000 obyvatel a přerušena byla i hlavní železniční trať mezi východem a západem Slovenska (přeložka byla postavena při jižním břehu nádrže). Část památek ze zatopených vsí přenesena do k tomu účelu zřízeného skanzenu v Pribylině, unikátní dřevěný kostel z Paludze do Laziska; řada cenných památek však přesto zanikla, zejména oba kostely v Liptovské Sielnici, ruiny kostela sv. Trojice v Paludzi, tvrze v Čemicích a Ráztokách.

pohled na přehradu z Liptovského hradu (v pozadí Nízké Tatry)

  

přehradní jezero

 

zemní hráz

ves Liptovská Mara

Jméno přehrady podle obce, která stávala při západním břehu dnešní nádrže (též Svätá Mara, Svätá Marie). Patřila k nejstarším osadám Liptova, kontinuita jejího osídlení je doložena od 9. stol., byť první zmínka až 1358. Zachována věž kostela Panny Marie a jedna nedaleká budova, snad fara. Vlastní, v nejstarší části románský kostel zbořen, třebaže leží nad zátopovou čárou (jeho kopie, do níž přeneseny fresky a některé architektonické detaily, postavena ve skanzenu v Pribylině). Ve věži nevýrazná expozice zatopených obcí.

  

věž bývalého kostela Panny Marie ze 17. stol

 

základy kostela Panny Marie

 

kostel před zbořením (jupiter.elte.hu)

jediné dochované stavení - snad bývalá fara

Web:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovská_Mara_(priehrada)

http://www.seas.sk/elektrarne/vodne-elektrarne/ve-liptovska-mara/

http://www.skonline.sk/nadrz.php?id=119

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&ami=8018&smi=8018&llt=1&idp=84897

http://jupiter.elte.hu/szentmariate/sztmaria.htm (Maďarsky)

http://www.liptovskemuzeum.sk/index/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=68 

Okolí:

Vsi Vlachy a Vlašky pod přehradní nádrží, níže položená vodní nádrž Bešeňová, archeologický skanzen Havránok, přírodní rezervace na Ratkovském poloostrově, okresní město Liptovský Mikuláš, Prosiecka a Kvačianska dolina, Liptovská Anna se zříceninami románského kostela, přenesený dřevěný kostel v Lazisku.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010