SIVÝ VRCH

Kraj Žilinský, okres Liptovský Mikuláš, Tvrdošín

Výrazný skalnatý, převážně holý vápenco-dolomitový vrch (1805 m n.m.), nejvyšší vrchol stejnojmenného masívu Západních Tater. Je pozůstatkem druhohorního vápencového příkrovu Tater. Z vrcholu, který je považován za jeden z nejhezčích na Slovensku, se rozbíhají tři hřebeny - k severovýchodu do sedla Prislop, za nímž pokračuje hřeben Roháčů, k západu, kde se nalázají Radové skály a předvrchol Sivá kopa; Bielym (Sivym) sedlem je pak oddělem od Biele skaly; a k jihu do sedla Priehyba, za nímž pokračuje výrazný hřeben na Ostrůa Velkou a Malou Kopu. Jihozápadním směrem spadá do Suché doliny (přírodní rezervace, východním pak do Bobrovecké doliny. Severozápadní svahy hory tvoří 113 ha velkou přírodní rezervaci Sivý vrch (veřejnosti nepřístupná, turistická značka vede pouze po jejím horním okraji). Sivý vrch je považován za jednu z botanicky nejzajímavějších lokalit Slovenska - tvoří přechod mezi fatranskou a tatranskou vegetací. Z holého vrcholu nádherný výhled.

Součást Tatranského národního parku.

masiv Sivého vrchu od severu (z Ivanova)

   

vrchol od severozápadu

Radové skaly

Dolomitové skalní město na hřebenu vybíhajícího k západu ze Sivého vrchu. Bohatá flóra. Červené turistická značka, která jimi prochází, překonává dva obtížnější úseky pomocí řetězů. Pod horním řetězovým úsekem 88 m hluboká puklinová pseudokrasová propast.

 

stezka po skalnatém hřebeni od Biele skaly

 

nejvýchodnější skály ještě nejsou tak rozeklané

 

hřeben Radových skal

 

skalní město

  

jednotlivé skupiny dolomitových věží

dolní řetězový úsek

 

pseudokrasová propast

horní řetězový úsek

Web:

http://www.treking.cz/treky/sivy-vrch.htm (česky)

http://www.tatry.cz/cs/sivy-vrch-1805-m (česky)

http://www.treking.cz/vrcholy/sivy-vrch.htm (česky)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sivý_vrch (česky)

http://fototatry.mysteria.cz/z-sivy/sivy.html (česky)

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/415

http://www.virtualtravel.cz/slovensko/zapadni-tatry/sivy-vrch.html

http://panoramy.zbooy.pl/360/show.html?p=siwy-wierch-6068&t=32&lang=p 

Okolí: sedlo Pálenica / Biela skala / Zuberec / Ivanov

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010