KOPER (Capodistria)

k.ú. Koper (občina Koper)

Historické město na pobřeží Terstského zálivu (Jaderské moře), třetí největší město ve Slovinsku. Jádro města leželo dříve na ostrově (s pevninou bylo spojeno mostem, který chránila pevnost zvaná Levji grad – pravděpodobně zaniklá beze stopy). Hranice mezi „starým“ a „novým“ městem dodnes velice ostrá. Zatímco „nové město“ nemá vesměs charakter města, ale pouze nesouvislé zástavby bez jakékoli urbanistické koncepce (z větší části na místě bývalých salin, zrušených roku 1911), historická zástavba je velice malebná a s velkým množstvím architektonických památek, vesměs v benátském stylu. Typickými prvky je kromě toho velké množství kostelů, několik domů s patry vysazenými do ulice na dřevěných krakorcích a větší množství zahrad uvnitř historického jádra (oproti Piranu či Izole – dalším dvěma historickým městům na slovinském pobřeží).

Město vzniklo dle názoru historiků někdy ve 3. stol. jako římská osada Aegida. Později nazýváno Capraria (Kozí ostzrov), za vlády Byzance (6. – 8. stol.) Justinopolis, poté Caput Histriae (hlava Istrie), což Benátčané v době své nadvlády nad městem (1279 – 1797) poitalštili na Capodistria.

 

Centrem města je náměstí Titov trg s chrámem Nanebevzetí Panny Marie (Marjinega vnebovzetja), Pretorským palácem a Loggií. Pretorský palác (sídlo správce města s renesanční atikou a řadou zajímavých kamenických prvků) i Loggia (pův. gotická, v dnešní podobě převážně ze 17 stol.) patří k architektonicky nejzajímavějším stavbám ve městě. V Pretorském paláci je dnes mimo jiné umístěna turisticé informační centrum, při jehož návštěvě lze zdarma nahlédnout i do sousední historické lékárny (údajně by zde mělo jít domluvit i prohlídku dalších místností, nezkoušel jsem). V patře Loggie je galerie, v přízemí příjemná kavárna (nejstarší ve městě – založená 1846).

  

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie působí při různých pohledech zcela odlišně. S prostou jižní stranou s dochovanými původními románskými okny kontrastuje bohatě zdobené gotické průčelí i barokní interiér (volně přístupný). K západnímu průčelí je přistavěna vysoká kamenná zvonice, sloužící dnes jako vyhlídková věž (vstupné) s pěkným výhledem na město, údolí Rižany, moře i kopce v okolí (vesměs s intenzivní zástavbou). Ve zvonici sedm zvonů.

  

Dalším půvabným prostorem v centru města (se spoustou zeleně) je náměstí Brolo, rozkládající se z druhé strany katedrály. Severní stranu lemuje několik zajímavých domů, východní pak bohatě kamenicky zdobená budova ze 14. – 16. stol. zvaná Fontico, která bývala sýpkou (!). V sousedství Fontika gotický kostelík sv. Jakuba (Jakoba). V ploše náměstí dvě kamenné bohatě zdobené studny (obdobné i na dalších místech města).

     

Severně od katedrály se nachází románská rotunda sv. Jana Křtitele (Janeza Krstnika) z 12. století, často uváděná jako nejstarší církevní stavba nejen Koperu, ale celého slovinského pobřeží. Podle letáku, distribuovaného místním informačním centrem, je však ještě starší (z poloviny 11. stol.) nedaleká rotunda Nanebevzetí Panny Marie (též sv. Eliáše), bohužel dnes sevřená zcela nedůstojně mezi moderní budovu hotelu, garáže a parkoviště severovýchodně od Trgu Brolo.

 

Zajímavá místa lze nalézt též v západní části města – například náměstí Carpacciov trg s někdejším skladištěm soli (rozsáhlá arkádami otevřená prostora), gotickým Carpacciovým domem ze 14. stol. a sloupem sv. Justina, postaveného na památku námořního vítězství nad Turky u Lepanta v roce 1571 či na něj navazující Kidričevu ulici se dvěma kostelíky (sv. Mikuláše – Nikolaja a Sv. Trojice), palácem Totto ex Gavardo, protějším domem s patrem vysazeným na dřevěných krakorcích a barokním palácem Belgramoni-Tacco, v němž je v současné době umístěno regionální muzeum.

  

Z opevnění zachován pouze fragment na jižní straně (někdejší hlavní městská brána Muda z roku 1516 a část hradební zdi). Na přilehlém náměstí Prešernov trg špitální kostel sv. Bassa a velice půvabná Ponteho kašna (vodnjak De Ponte).

  

  

Ve městě samozřejmě řada dalších paláců, kostelů, uliček… Pozoruhodný je tzv. Verzijev portál (bohatě zdobený vstupní portál někdejšího paláce Verzi z 15. stol.) v Ulici agrarne reforme (jižně od Trdu Brolo). Za nejhezčí ulici je považována Čvljarská ulica jižně od Titova trgu. Ve východní části města je soustředěno několik (nepříliš výrazných) klášterů, na Gramšijevě trgu na jihovýchodním okraji historického jádra (prý poměrně pěkné) národopisné muzeum … Zdaleka jsem vše nestihl neprojít. Naprostá většina kostelů je bohužel uzavřena.

  

Na západním okraji města menší přístav jachet a člunů, na severním nákladní přístav (hlavní spojení s mořem nejen pro Slovinsko – využívá jej též Maďarsko a Rakousko). Mezi oběma přístavy městská pláž.

Jihozápadně od města železniční nádraží, ozdobené tradičně parní lokomotivou. Dnes zde končí trať z Divači, v minulosti tudy procházela železnice zvaná Parenzana z Terstu do Poreči (tyto dvě trati se časově nepotkaly – zatímco první vznikla po roce 1954, druhá byla zrušena již roku 1937).

 

Při nádraží Škocjanská zátoka (Škocjanski zatok), pozůstatek původní mořské zátoky, v 50. letech 20. století oddělen od moře výstavbou zázemí koperského přístavu. Zátoka, ve které je částečně brakická voda, je přírodně velmi cennou lokalitou (přírodní rezervace). Z turistického hlediska však příliš význam nemá (obestavěna průmyslovými a komerčními objekty, bez kloudného přístupu). Nejlépe je asi vidět z vlaku.

 

Web:

http://www.koper.si

http://www.burger.si/Koper/Koper.htm

http://www.slo-istra.com/koper/slo.asp

http://razor.arnes.si/~esleko/parencana/koper.html

http://www.slovenia.info/?_ctg_kraji=2577

http://www.ntz-nta.si/default.asp?id=3394

http://www.hister.org/postcard-direct/images/Koper/indexS.html

Škocjanská zátoka:

http://www.skocjanski-zatok.org

http://www.zrsvn.si/slo/pi/pi_skocjanski.asp

Okolí:

Západně od Koperu letovisko Žusterna s řadou hotelů a mořskou pláží (placená). Mořské pobřeží západně od ní (směrem na Izolu) je významnou lokalitou „mořské trávy“ Posidonia oceanica (přírodní památka). Bezprostředně po pobřeží (souběžně s frekventovanou silnicí) zde vede v trase bývalé železnice Parenzana cyklostezka. Severně od Koperu poloostrov Debeli rtič se skalními útesy (též chráněné území). Jižně Šmarje – centrum „vnitrozemí“ Slovinské Istrie.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červen 2006