IZOLA (Isola)

k.ú. Izola (občina Izola)

Město na pobřeží Jadranského moře (Terstského zálivu), stojící na místě hned několika (postupně) římských osad. Současné město zmiňováno v historických pramenech poprvé roku 972. V letech 1280 – 1797 byla Izola součástí Benátské republiky. Historické jádro stávalo původně na ostrově, dnes však tuto historii nic kromě jména města (isola = italsky ostrov) a polohy „vystrčené“ do moře nepřipomíná.

Město je půvabné zejména úzkými křivolakými uličkami s řadou dvorků. Je dodnes živé, o čem svědčí mimo jiné prádlo pověšené nejrůznějšími způsoby napříč uliček J.

  

Významnější památky jsou soustředěny v okolí náměstí Veliki trg a Manzioniev trg na západním okraji historického jádra (radnice s bohatě zdobeným průčelím ze 16. stol, kostel sv. Marie, jehož nejstarší část pochází údajně z 9. stol., pozdně gotický palác Manzioli v benátském stylu).

  

Na nejvyšším místě města kostel sv. Maura (Mavera) s o samotě stojící kamennou zvonicí, jež tvoří dominantu města. Pochází z 16 stol., byl však v pozdějších stoletích výrazně přestavěn. Ve městě i několik dalších drobnějších kostelů (kostel sv. Dominika na Kristanově trgu, kostel sv. Kateřiny na místě bývalého kláštera mezi ulicemi Smarekarjeva a Gregorčičeva severně od něj…).

  

Jako hlavní třída starého města slouží relativně široká Gregorčičeva ulica. Za nejvýznamnější architektonickou památku města bývá uváděn barokní palác Besenghi degli Ughi mezi kostelem sv. Mauricia a Manzionijevim trgem, ale mě osobně nijak nezaujal.

Faktickým centrem Izoly je okolí Trgu Republike na pomezí starého a nového města (pošta, obchody, turistické informace, zastávka autobusů). Trh naleznete na Kristinově trgu v jižní části historického jádra.

Na západním okraji města malebný přístav (převážně jachty a motorové čluny), na východním okraji v zálivu Viližan nákladní přístav a průmyslové podniky. Na jihovýchodním pobřeží tohoto zálivu kemp Jadranka. Na křižovatce proti vstupu do kempu parní lokomotiva (v jakémsi skleněném „akváriu“, takže není možné si ji ani pořádně prohlédnout, ani vyfotografovat) jako památka na železnici „Parenzana“ z Terstu do Poreče (v těchto místech bývalo Izolské nádraží). Další památkou na tuto železnici je malé železniční muzeum v centru (ulice Alme Vivode 3 – proti kostelu sv. Kateřiny). Na severozápadní části poloostrova pěkný park, na nějž navazuje volně přístupná městská pláž „Svetilnik“ (Maják).

  

Ve východní části bývalého ostrova (mezi historickým jádrem a průmyslovou čtvrtí), stejně jako v novější části jižně od historického jádra převážně vilová zástavba, mnohdy s krásnými zahradami (cypřiše, palmy, oleandry…).

Web:

http://www.izola.si

http://www.slo-istra.com/izola/slo.asp

http://www.burger.si/Izola/Izola.htm

http://razor.arnes.si/~esleko/parencana/izola.html 

http://www.slovenia.info/?_ctg_kraji=2781

http://www.ntz-nta.si/default.asp?id=3394 

http://www.hister.org/postcard-direct/images/Izola/indexS.html

Okolí:

Mořské pobřeží východně od Izoly (směrem na Koper) je významnou lokalitou „mořské trávy“ Posidonia oceanica (přírodní památka). Bezprostředně po pobřeží (souběžně s frekventovanou silnicí) zde vede cyklostezka v trase bývalé železnice Parenzana. Cyklostezka v trase této železnice vede i jihozápadně od Izoly směrem na Strunjan (za Jagodie prochází tunelem). Západně od Izoly leží Simonův záliv s plážemí a za ním další přírodní památka – Strunjanské útesy. Zástavba Izoly přímo navazuje na sousední Jagodie.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006