STRUNJAN (Strugnano)

k.ú. Strunjan (občina Piran)

Rozptýlená ves (složená zejména z osamocených usedlostí na vinicích a v olivových hájích) při Strunjanském zálivu, v dolní části Strunjanské doliny při potoku Roje a na svazích vrchu Ronek. Souvislejší zástavba s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (Marijinega vnebovzetja), k němuž se váže legenda o zjevení Panny Marie, pouze severně od laguny Stjuža. Na západním okraji při pobřeží vila houslového virtuosa Giuseppe Tartiniho (nepřístupná) s rozlehlým parkem. Na břehu Strunjanské zátoky hotelové komplexy a pláže (hotel Salinera, hotel Oleander, kemp Strunjan…). Při ústí potoku menší saliny, v nichž se dříve z mořské vody získávala sůl, dnes s výskytem řady zajímavých živočišných i rostlinných druhů (část při pobřeží volně přístupná – soustava můstků a cest po hrázkách mezi odpařovacími nádržemi).

 

Přes Strunjan vedla v minulosti železnice Parenzana z Terstu do Poreče (strunjanské nádraží bylo poblíž salin) – dnes po její trase v tomto úseku pravděpodobně vede hlavní silnice z Izoly do Lucie. Podél této silnice směrem na Jarodje pěkná alej pinií.

Web:

http://www.ntz-nta.si/default.asp?id=3394

http://razor.arnes.si/~esleko/parencana/strunjan.html

http://www.salinera.si

Okolí:

Severně od vsi na odvrácené straně vrchu Ronek chráněné Strunjanské útesy. Větší část vsi včetně laguny Stjuža a salin součástí Krajinskeho parku Strunjan, který jim tvoří zázemí. Skalní flyšové útesy i při jižním břehu Strunjanského zálivu směrem k Fiese a Piranu (záliv sv. Ducha, záliv Pacug - při odlivu lze po jejich úpatí projít suchou nohou).

 

Na trase bývalé železnice směrem na Lucii pod hřebenem Preval tunel.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červen 2006