STRUNJANSKI KLIF (Strunjanské útesy)

k.ú. Strunjan (občina Piran), Dobrava (občina Izola)

4 km dlouhé a až 80 m vysoké útesy tvořené flyšovými sedimenty, složenými z pískovce, slínu a turbiditu, na pobřeží Terstkého zálivu mezi Simonovou a Strunjanskou zátokou severně až severovýchodně od vsi Strunjan. Jde o nejdelší nepřerušovaný přírodní úsek pobřeží v celém Terstkém zálivu a o nejvyšší útesy na celém pobřeží Jadranu. Tvoří je tři mysy – Rtič Strunjan, Rtiš Ronek a Rtič Kana. Přírodní rezervace Strunjan (založena 1990) zahrnuje i přilehlé svahy zarostlé přirozenými lesními či křovinatými společenstvy a též pobřežní část moře v šíři 200 m. Přírodovědně nejcennější je mys Ronek s výskytem některých endemických druhů rostlin (myrta, zvláštní jahodový keř) a potom Zátoka Svatého kříže (Zatek svatega Križa) mezi mysem Ronek a mysem Strunjan a Mesečev zaliv s podmořskými loukami neobyčejně bohatou mořskou faunou (mušle, mořské datli, krabi, skoro metr vysoké schránky měkkýšů Pina nobilis a další).

     

Nad zálivem Svatého kříže Strunjanský kříž, u něj upravená vyhlídková plošina. Pěkný výhled též z místa, kde se silnička ze Strunjanu k hotulu Belvedere nejvíce přibližuje hraně útesů. Jinak pohyb po horní hraně útesů s možnostmi výhledů omezený (křoviny, neexistence upravených cest). Průchod po úpatí útesů pravděpodobně za odlivu možný. Nejhezčí výhled na celé pásmo útesů je však rozhodně z lodi (turistické linky Izola – Portorož).

Web:

http://dragonja.nib.si/Strunjan/indexS.html

http://www.slovenia.info/?_ctg_kraji=2665

http://www.kam.si/izleti/strunjanski_klif_soncni_prepadi.html

http://www.zrsvn.si/slo/pi/pi_strunjan.asp

Okolí:

Krajinski park (470 ha, vyhlášen 1990) tvořící zázemí přírodní památky zahrnuje celý hřeben vrchu Ronek (126 mnm), vymezený na severu útesy a na jihu Strunjanskou dolinou při potoku Roja. zahrnuje větší část vsi Strunjan včetně laguny Stjuža a Strunjanských salin, severní rozptýlenou část vsi Dobrava a komplex hotelu a kempu Belvedere. Východně od útesů Simonův záliv a Izola, západně za Strunjanským zálivem Fiesa a Piran.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červen 2006