DIVAČA

k.ú. Divača (občina Divača)

Obec při důležitých komunikacích z centra země do Terstu a Koperu – jedno ze správních center oblasti Krasu.

Historické jádro leží v severovýchodní části dnešní aglomerace kolem barokního kostela sv. Antonína (z roku 1603). Z domů vyniká především zajímavá pěkně opravená usedlost „Škrteljnova domačija“ s dřevěnou pavlačí a kameny krytými střechami. Pochází ze 17. stol. a je považována za jeden z nejstarších dochovaných vesnických domů v Krasu. Dnes je v objektu památník filmové herečky Ity Riny, která se v Divači roku 1907 narodila (vlastním jménem Ida Karavanja, mimo jiné hlavní role ve slavném českém němém filmu Erotikon Gustava Machatého a v „prvním československém zvukovém filmu“ Tonka Šibenice Karla Antona). Současné jádro, ležící při železničním nádraží v jižní části aglomerace (radnice, pošta, banka), nevýrazné. V parčíku u pošty pěkná výklenková kaple.

  

Na nádraží (z tratě Ljubljana - Terst z roku 1857 zde odbočuje dráha do Koperu) stojí parní lokomotiva z roku 1922 (v provozu do roku 1977). Východně od nádraží při severní straně dráhy poblíž silničního mostu dochován původní drážní vodojem, sloužící dříve jako zdroj vody pro parní lokomotivy. Trať je zde (a desítky dalších kilometrů směrem k Postojně) lemována kamennými zdmi připomínajícími hradby, které měly trať chránit před sněhovými závějemi.

 

Na křižovatce jihovýchodně od nádraží stojí památník samostatnosti Slovinska.

Web:

http://www.divaca.si/

http://sl.wikipedia.org/wiki/Diva%C4%8Da

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C5%A1ka_postaja_Diva%C4%8Da 

Okolí:

Jižně od obce Divačský kras s veřejnosti přístupnou Divačskou jeskyní při silnici do Lokve, propastí Risnik jižně od nádraží a dalšími zajímavostmi. Oblastí prochází naučná stezka, začínající u křižovatky jihovýchodně od nádraží. Asi 1 km jihovýchodně od Divači ves Dolnje Ležeče s pěkným kostelíkem. Východiště do Parku Škocjanske jame. Východně od Divači sportovní letiště Gabrk, jedno z nejstarších letišť ve Slovinsku.  

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červen 2006