DOLNJE LEŽEČE

k.ú. Dolnje Ležeče (občina Divača)

Ves na okraji Divačského krasu, 1 km jihovýchodně od Divači. V jihovýchodní části vsi kostelík sv. Trojice – drobná stavba z 12. stol. (?) s polygonálním presbytářem, štítovou zvoničkou a předsíní na válcových sloupech krytou kamennými deskami (malebně porostlými mechem a netřesky). Areál kostela obehnán kamennou zdí, u kostela mohutná lípa. Před kostelem kamenná studna z roku 1822 s dnes již nefunkčním rumpálem.

 

Okolí:

Severozápadně Divača, jihovýchodně Gradišče. Jižně se rozkládá Park Škocjanske jame, do nějž jsou Dolnje Ležeče jedním z východišť (z takřka neznámých pozoruhodností parku lze uvést stalagmit v „bezestropé jeskyni“ - fakticky propasti - Lipji jami necelý kilometr jihozápadně od vsi). Severovýchodně dominantní hřeben Vremščici (1027 mnm).  

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006