GRADIŠČE

k.ú. Gradišče při Divači (občina Divača)

Nevelká ves ve východní části Divačského krasu. Ves je položena tak jako většina vsí tohoto kraje ve vyvýšené poloze. Rozložená je v půlkruhu po jihovýchodním obvodu nehluboké, avšak výrazné doliny Lozica (má podobu mohutného závrtu). Na návrší severně od vsi kostelík sv. Heleny se štítovou zvonicí a s předsíní na dvou kamenných zdobených sloupcích. Původně románská stavba ze 13. stol. byla přestavována roku 1653 (datum na portálu). V interiéru pozdně gotické fresky (kol. 1490) Klanění tří králů a křížové cesty, jejichž autorem je Janez z Kastavy, autor též známějších výmaleb v istrijském Hrastovlje, (pod nimi ukryta ještě starší vrstva maleb), zazděná románská okénka a v presbytáři pěkná klenba. O prohlídku kostelíka možno požádat v domě čp. 1 (na jižním – dolním – okraji vsi v boční uličce mimo hlavní komunikaci).

     

Web:

http://www.divaca.si/index.php?lng=slo&vie=cnt&go=trz&id=2005122112023606

Okolí:

Ves leží na severním okraji Parku Škocjanske jame. Jižně od vsi „dvojpropast“ Dolina Lisičina – Sapendol, v okolí řada dalších menších propastí. Severozápadně ves Dolnje Ležeče (mezi oběma vesnicemi louky s křovinami a řadou typických kamenných zídek), jihovýchodně přes údolí Bražec při Divači. Ves východištěm na masív Vremščica (vede na ní z Gradišče Slovinská transverzála).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006