SOUTĚSKA REKI

k.ú. Bražec při Divači, Goriče při Famljah, Famlje, Škoflje, Naklo, Škocjan (občina Divača)

3 km dlouhé hluboce zaříznuté údolí řeky Reka začíná u Škofeljského mostu (silnice ze Škoflje do Vremského Britofu a končí propadáním Reki pod vsí Škocjan. Ve střední části pod zříceninami hradu Školj tvoří úzký skalnatý 65 m hluboký kaňon, těsně před propadáním pak až 100 m hlubokou slepou dolinu. Skalní stěny jsou i na dalších místech kaňonu, zejména na jeho levém břehu. Kaňon Reki je nejvýchodnější výspou Divačského krasu, tvoří součást Parku Škocjanske jame.

V údolí stávalo v minulosti několik mlýnů a vodních pil. Z mlýnů v dolní části kaňonu zachovány pouze nepříliš výrazné zarostlé zříceniny a jezy na řece (mlýn v horní části kaňonu jsem neviděl).

 

Zhruba v půli délky kaňonu nad jeho pravým břehem stojí na skalním ostrohu zříceniny hradu Školj (k.ú. Goriče pri Famljah). Areál hradu uzavřen, zříceniny vnitřních budov (dvoupatrový palác, hradní kaple) dobře vidět branou. V severovýchodním rohu vnějšího opevnění střep mohutné válcová věže. Vše malebně porostlé břečťanem. Přístup po jakémsi vyvýšeném náspu. Před hradem sad moruší. Nejhezčí pohled na hrad údajně z protější strany kaňonu.

  

Hrad je prvně připomínán roku 1426, jeho vznik se však předpokládá již v 1. pol. 13. stol. V 16. – 17. stol. byl Rosetii přebudován na pohodlnou renesanční rezidenci (přestavba, úprava přístupu, výsadby stromů v okolí).

 

Turistická trasa (na zdejší poměry celkem slušně značená) vede v úseku mezi bývalými mlýny pod Bražecem a hradem Školj po dně kaňonu po pravém břehu řeky, jinak převážně po jeho horním okraji. Pod hradem Školj prudké stoupání s několika pěknými přírodními vyhlídkami. Vlastní propadání Reki mimo značené cesty, přístup pravděpodobně pěšinou, odbočující z turistické značky v místě, kde se značka pod Bražcem vzdaluje od řeky (?? – nezkoušel jsem). V okolí Školje pozemky oplocené (včetně lesa).

Web:

http://www.divaca.si/index.php?lng=slo&vie=cnt&str=49_slo&id=2005121515361915

http://www2.pms-lj.si/kras/jame.htm

http://e-lookout.com/grad_skolj.htm

http://www.divaca.si/index.php?lng=slo&vie=cnt&str=48_slo&id=2005122113005045

Okolí:

Na východním konci soutěsky vsi Familje, Vremski Britof a Škoflje (kdesi pod Škofljami by měl být zrekonstruovaný Dujčev mlin). Nad západním koncem soutěsky vsi Naklo, Škocjan, Betanja a Bražec.  

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006