ŠKOCJAN

k.ú. Škocjan (občina Divača)

Ves v Divačském krasu, na úzkém skalnatém hřebenu (426 mnm) mezi koncem soutěsky Reki a Malou dolinou. Ves leží na místě bývalého hradiště, osídleného od pozdní doby bronzové, zejména pak v době římské (údajně dochovány jihozápadní části kamenného opevnění, ale kdo to má mezi těmi všemi kamennými zídkami poznat ?!). Skládá se z 13 usedlostí. Před 1. sv. válkou měla 68 obyvatel, dnes zde údajně trvale žijí jen dva. Ves si stále zachovává původní ráz typické krasové vsi s malebnými uskupeními kamenných domů, krytých vlnitými pálenými taškami (několik domů pustých).

Na severovýchodním okraji vsi na hraně útesu nad propadáním Reki kostel sv. Kanciána (Škocjana). Současná stavba byla vysvěcena roku 1606, avšak její historie sahá až do 13. století. Samostatně stojící zvonice, tvořící dominantu vsi pochází z roku 1858. Na bývalém hřbitově u kostela dochován jediný náhrobek – jednoho z objevitelů Škocjanských jeskyní J. Moharčiče. Od kostela krásný výhled do soutěsky Reki.

  

Na jižním okraji vsi při silnici do Matavunu dvě drobnější hospodářská stavení, upravená k muzejmím účelům – západně od silnice tzv. Jurjeva domačija s expozicí objevování Škocjanských jeskyní (mimo jiné plastické modely jeskyní a Velké a Malé doliny), naproti došky krytá J'kopinova stodola (skedenj) s poměrně nevýraznou a nezajímavou etnografickou expozicí. Obě expozice přístupné buď v rámci vstupného do Škocjanských jeskyní, nebo za samostatné vstupné (za což myslím nestojí). Před vstupem do archeologické expozice veřejně přístupný vodovod.

Ještě jižněji hřbitov, na němž mimo jiné hrob Antona Hankeho, důlního inženýra, rodáka z Bravantic na Novojičínsku (1840 – 1891), jednoho z  objevitelů Škocjanských jeskyní (pohřben zde na vlastní přání) a několik pěkných kamenných křížů.

  

Přímo pod vsí protéká podzemními prostorami Reka, čehož důkazem je 90 m propast Okroglica přímo ve vsi (možné do ní nahlédnout ze dvou vyhlídek – jedna před současnou archeologickou expozicí, druhá poblíž od silnice – výhled omezený).

Vsí prochází naučná stezka Škocjan – zajímavostem vsi jsou věnovány zastávky č. 12 (mohutný břečťan), 13 (ves), 14 (kostel a obecní studna), 16 (propast Ogrolica), 18 (hradiště), 19 (hřbitov) a 20 (J´kopinova stodola).

Okolí:

Západně přímo pod vsí Velká a Malá dolina se Škocjanskými jeskyněmi, východně soutěska Reki, severně téměř navazuje malá ves Betanja, jižně Matavun.  

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006