BETANJA

k.ú. Betanja (občina Divača)

Malá ves ležící při severovýchodní hraně Malé doliny v centru Parku Škocjanske jame. Malebná skupina pěti nízkých kamenných stavení, tipických pro oblast Krasu. Nejzajímavější je Betancova usedlost čp. 2, jejíž jeden objekt je dosud kryt postaru kamennými deskami. Usedlost je doložena již počátkem 17. století.

Vsí prochází naučná stezka Škocjan, historii vsi je věnována její 10. zastávka.

Okolí:

Jihozápadně od vsi leží Velká a Malá dolina se Škocjanskými jeskyněmi, jižně takřka navazuje ves Škocjan. Severně „dvojpropast“ Lisičina – Spenadol a údolí Stojance s archeologickou lokalitou, za nimi pak vsi Gradišče a Bražec. Jihozápadně soutěska Reki.  

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2006