TŘÍDVOŘÍ (Dreihöfen)

k.ú. Dlouhý Újezd (Podčeskoleská pahorkatina / Tachovsko)

Hospodářský dvůr při silnici z Dlouhého Újezda do Maršových Chodů. Patřil k panství Tachov. Dosud funkční, částečně pobořený.

areál dvora od jihovýchodu

 

stodola na jižní straně dvora

 

pobořená hospodářská budova v jihozápadní části dvora

stáje na severní straně dvora

Okolí: Tachov / Velký Rapotín / Dlouhý Újezd

Český les / rejstříky

říjen 2010