PODKOVÁK

k.ú. Lesná u Tachova (Český les / Tachovsko)

Lesní rašeliniště v sedle pod Pustým vrchem (710 m n.m.), na rozvodí Hraničního a Lesního potoka. Vrchovištní rašeliniště s výskytem borovice blatky a řadou tipických rašelinných druhů rostlin, jako je rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, tučnice bahenní, šicha černá, klikva bahenní, violka banehhí či suchopýr pochvatý. Od roku 1973 chráněno jako přírodní rezervace o výměře 5,6 ha (s ochranným pásmem 25 ha).

 

blatkový bor s rašelinnými jezírky

 

naučná stezka

Vybudována v roce 2009 Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s Lesy České republiky a Správou CHKO. Pomocí cca 300 m dlouhého povalového chodníku zpřístupňuje nejzajímavější část rašeliniště s několika rašelinnými jezírky. Začíná u lesní cesty, po níž prochází Naučná stezka Lesná – NS Podkovák tvoří jakousi její odbočku.

povalový chodník se vine porostem

jedna z „hlavních″ informačních tabulí

jiné informační tabule seznamují s místním rostlinstvem a živočišstvem

některé vytrvalé rostliny jsou označeny přímo v terénu jmenovkami

 

vyplatí se dívat se i pod nohy

 

altánek na konci stezky

zastavení na Naučné stezce Lesná, věnované Podkováku (na rozcestí při severní hranici rezervace)

Literatura:

-     Jiří Zahradnický, Petr Mackovčin a kol.: Chráněná území ČR XI. – Plzeňsko a Karlovarsko (Brno, Praha 2004)

Web:

-     CHKO Český les, rezervace - http://www.ceskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=4955<=cs

-     CHKO Český les, naučná stezka - http://www.ceskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1707&path_id=95

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Podkovák

-     Toulavá kamera - http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=2633 

Okolí: Ptáčník / Pořejov / Kolm

Český les / rejstříky

říjen 2009