PTÁČNÍK

k.ú. Dlouhý Újezd (Český les / Tachovsko)

Převážně zalesněný vrch (691 m n.m.) v okrajovém pásmu Českého lesa nad vsí Dlouhý Újezd. Na severovýchodním úpatí louky a pastviny.

torzo křížku na východním úbočí, při silnici z Dlouhého újezdu do bývalého Pořejova  východní úbočí Ptáčníku

židovský hřbitov

Hřbitov židů z Dlouhého Újezda leží na kraji lesa na severovýchodní úbočí Ptáčníku, západně od vsi. Vznikl nejpozději v první třetině 18. stol. (nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1736). Dochováno na 250 barokních a klasicistních náhrobníků, mnohé z nich velice pozoruhodné.. Částečně dochována i ohradní zeď.

  

neopakovatelný ráz dodávají hřbitovu borovice, osiky, borůvčí a lišejník

  

desítky nádherných náhrobních kamenů

zajímavá je i sbírka klasicistních náhrobků

(galerie náhrobních kamenů)

 

novější hroby v severovýchodní části hřbitova jsou částečně pobořené

zbytek ohradní zdi (severovýchodní roh)

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=7363

Okolí: Dlouhý Újezd / Brtný rybník / Pořejov / Podkovák

Český les / rejstříky

říjen 2010