DLOUHÝ ÚJEZD (Langendörflas)

k.ú. Dlouhý Újezd (Podčeskoleská pahorkatina / Tachovsko)

Poměrně rozlehlá ves na okraji hvozdů Českého lesa (527 m n.m.). Původní zástavba podél potoka v západovýchodním směru, novější pak navazuje  na západním konci v pravém úhlu k severu podél silnice do Tachova. V místě kde se tyto části stýkají, býval panský dvůr (původně tvrz), po jeho zániku ve 2. pol. 19. stol. židovské domky – později zanikly i ty a dnes zde není nic, co by původní dvůr připomínalo. Na východním konci vsi Horní mlýn, na západním býval Dolní mlýn (Unteremühle), ten však již zaniklý. Jihozápadně od obce na úbočí vrchu Ptáčník židovský hřbitov.

Prvně zmiňována roku 1361 jako Langendorfflein. Majitelé vsi byli tachovští manové. Ve 2. pol. 16. stol. vzniklo na východním konci tvrz. 1617 Dlouhý Újezd propuštěn z manství a  stal se samostatným statkem až do roku 1766, kdy ho Losyové připojili k panství tachovskému.

znak obce

usedlost č.e. 1

dům č. 25 v centru obce

výklenková kaplička před č.p. 201

radnice

 

studánka na křižovatce silnic do Tachova a do Maršových Chodů

Horní mlýn (Oberemühle) č.p. 42

Nejzápadnější stavení ve vsi. Nad mlýnem malý rybníček.

 

situace mlýnu v 1. pol. 19. stol – objekt v té době ještě dřevěný (archivnimapy.cuzk.cz)

areál mlýnu dnes (www.mapy.cz)

mlýn od jihovýchodu

mlýn od západu

Zajímavosti:

Ø        Česká verze jména vznikla až po 2. sv. válce.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.dlouhy-ujezd.cz

-     Dobrovolný svazek obcí Lučina - http://www.lucina.jz.cz/obce/dlujezd/

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dlouhý_Újezd 

Okolí: Tachov / Třídvoří / Brtný rybník / Ptáčník

Český les / rejstříky

říjen 2010