VELKÝ RAPOTÍN (Gross Gropitzreuth)

k.ú. Velký Rapotín (Podčeskoleská pahorkatina / Tachovsko)

Ves netradičního půdorysu – dvě souběžné, od sebe značně vzdálené (cca 100 m) řady domů, mezi nimi původně nezastavěná široká niva Brtného potoka. Tato plocha (do)dnes charakteru spíš louky, než návsi. Komunikace vedly podle starých map nezvykle po vnější straně těchto dvou řad statků, takže statky přímo nenavazovaly na jejich plužiny. V centru vsi kaple, na západní straně bývalý mlýn č.p. 40

Prvně zmiňován roku 1379.

 

půdorys vsi na plánu z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

kaple v severní části vsi

dům č.p. 8 nedaleko kaple

rybníček ve východní části „návsi″

rybníček na severovýchodním okraji obce při silnici do Tachova

dub při cestě na severozápadním okraji vsi

kaple při silnici do Tachova

Zříceniny kapličky v údolíčku při silnici do Tachova dnes připomíná pouze základové zdivo a dvě lípy.

základové zdivo kaple

lípy „před kaplí″

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Velký_Rapotín 

Okolí: Brtný rybník / Třídvoří / Tachov

Český les / rejstříky

říjen 2010