BRTNÝ RYBNÍK (Zeidlteich)

k.ú. Pořejov (Český les / Tachovsko)

Též Pořejov. Rybník na Pořejovském potoce při silnici z bývalého Pořejova do Dlouhého Újezdu.

rybník, toho času vypuštěný (říjen 2010)

 

nově rekonstruovaná hráz (říjen 2010)

 

buky na hrázi rybníku

mokřiny nad rybníkem

Brtný mlýn (Zeidelmühle)

Mlýn nestával bezprostředně pod hrází rybníka, ale o 150 m níže při silnici do Dlouhého Újezdu. Zanikl po 2. světové válce. Dobře zachován náhon, zejména část bezprostředně pod východním koncem hráze rybníka, vytesaná do skalního bloku.

začátek mlýnského náhonu (v pozadí rybník, toho času bez vody)

 

 část mlýnského náhonu vysekaná ve skále

 

méně znatelný úsek mlýnského náhonu pod skalní průrvou

 

zde snad stával mlýn (ale možná jde také o přirozené nakupení balvanů)

situace mlýnu v 1. pol. 19. stol – zdá se, že tehdy dnešní náhon z východní strany rybníka ještě neexistoval (archivnimapy.cuzk.cz)

Web:

-     Zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=9327 

Okolí: Ptáčník / Dlouhý Újezd / Velký Rapotín / Pořejov

Český les / rejstříky

říjen 2010