VESEC

k.ú. Vesec u Sobotky (Jičínská pahorkatina / Sobotecko)

Ves severozápadně od Sobotky (296 m.n.m.), při horním toku Veseckého potoka, prvně připomínaná r. 1497. Velké množství dochovaných roubených (velkou měrou patrových) staveb s typickými pavlačemi a sdruženými okny ve štítové straně (celkem 15 usedlostí je zde evidováno jako nemovité kulturní památky) - vesnická památková rezervace. Nádherný zejména statek čp. 1 na východní straně návsi, velmi pěkný je též čp. 7 s typickou bránou a brankou (a krásným jírovcem před průčelím) na jihozápadní straně či čp. 10 a čp. 11 na severní straně návsi. Čp. 15 (Šimůnkův statek) v severovýchodní části je na záklopě datován do roku 1787. Čp. 16 při hlavní silnici na východním okraji vsi uváděno jako rychta

Třebaže ves je uváděna jako příklad (v Českém ráji ojedinělé) okrouhlice, při pohledu na půdorys je zjevné, že o typickou okrouhlici nejde - náves má spíše tvar hodně nepravidelného mnohoúhelníku (dnes díky několika pravděpodobně dodatečně do její plochy vestavěným objektům spíše nepravidelné ležaté osmičky), chybí i paprskovitá parcelace. V severozápadní části návsi rybníček, u něj (zhruba uprostřed západní části návsi) požární zbrojnice. Uprostřed návsi sousoší Nejsvětější Trojice, kde Bůh Otec má podobu antického boha, s reliéfem sv. Starosty na soklu, datované do r. 1834 - vynikající lidová práce, jejímž autorem je zřejmě Jan Zeman ze Žernova (nemovitá kulturní památka). Ve východní části návsi pumpa. V ploše návsi 18 památných stromů - kromě již zmíněného jírovce převážně lípy (11 malolistých a 3 velkolisté), 2 topoly bílé a jerlín japonský. Zastávka naučné stezky Údolí Plakánek.

           

křížky

U vsi dva litinové kříže na bohatě zdobených pískovcových soklech, jejichž autorem je též Jan Zeman - jeden na křižovatce na východním okraji vsi (na podstavci reliéfy Panny Marie bolestné, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Izidora voráče), druhý v polích západně od vsi při začátku údolí Plakánek (na soklu mimo jiné reliéf Panny Marie).

      

 

Literatura:

-     kol.: Údolí Plakánek - průvodce naučnou stezkou (Jilemnice 2003)

-     Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček, Jaromíra Kuncová a kol.: Liberecko – Chráněná území ČR III (Brno, Praha 2002)

Web:

-     Holyday Tour

-     Turistika.cz

-     Wikipedia

Okolí: Libošovice / Humprecht / Kdanice / Plakánek / Semtiny

 Český ráj / rejstříky

květen 2007