PLAKÁNEK

k.ú. Vesec u Sobotky, Podkost, Dobšín, Horní Bousov (Jičínská pahorkatina / Sobotecko, Mladoboleslavsko)

Skalnatá údolí potoka Klenice a jeho pravostranného přítoku Veseckého potoka mezi Kostí, Vescem a Rašovcem. Hlavní údolí se též někdy nazývá Střehomský Plakánek, zatímco boční údolí Vesecký či Malý Plakánek. Na ostrohu sevřeném oběma údolími stopy hradiště Poráň. Plakánek je vyhlášen jako přírodní rezervace (90,8 ha). Údolími vede naučná stezka Údolí Plakánek, s pěknými netradičně dělanými zastávkami.

Střehomský Plakánek

Vesměs lučinaté údolí s cennými mokřadními společenstvy, lemované po obou stranách pískovcovými skalami. Zdejší botanickou zvláštností je lysá forma knotovky červené (alias silenky dvoudomé), která byla odtud v roce 1853 popsána mnichovohradišťským lékárníkem W. J. Sekerou.

V údolí řada pramenů - pěkná studánka při patě skály hned na začátku údolí pod Kostí vpravo, známá pak zejména studánka Roubenka nedaleko pod stykem Střehomského a Veseckého Plakánku. Ve střední části údolí Pilský rybník. V jedné jeskyni nad rybníkem nalezeny v 90. letech 20. stol. zlomky dvou keramických mís z 2. - 1. stol. před Kristem (pravděpodobně pozůstatek rituální činnosti Keltů). Na skalách řada různých nápisů a reliéfů (vesměs však skrytých).

         

Pilský rybník

Též Obora či Řehákovský. Rybník v celé šíři Střehomského Plakánku severně od ostrohu Poráně (2,4 ha). Pod hrází zbytky pily, při vyústění pravostranné rokle stojí roubený objekt bývalého Oborského mlýna, později hájovny (dle dochovaných stop vodního díla se zdá, že rybník byl nad mlýnem nějak propojen s přítokem z boční rokle).

    

Vesecký Plakánek

Sevřenější než Střehomský Plakánek, lučinaté dno pouze v jeho nejspodnější části. Pískovcové skalní stěny mají bohatý skalní mikroreliéf včetně řady menších dutin. Zejména na pravé straně údolí řada velkých zajímavých lomů, ve kterých se ručně těžil pískovec (místy různé nápisy, letopočty a kamenické značky). V údolí též několik vodopádů, v nichž se usazuje travertin (jeden na začátku údolí, další na pravostranném přítoku). V horní části údolí zbytky mlýna.

             

mlýn pod Vescem

Výrazné stopy vtesané do skály (mlýnice, lednice) na levém břehu potoka. Náhon se zřejmě odpojoval od potoku nad vodopádem. Ve stráni nad mlýnem údajně dosud zřetelně patrné zbytky náhonu (nezjišťoval jsem). Mlýn se uvádí v 19. stol., kdy zde sídlil mlynář Janda, jež se utopil v mlýnském rybníčku při pokusu o záchranu tonoucího čeledína. Poté, co následující mlynář Michal Dlabola byl dopaden při pytláctví a zavřen do šatlavy, mlýn zpustl.

    

Zajímavosti:

Ø        Podle pověstí jméno odvozováno od nejrůznějších tragických událostí reálného (nešťastní milenci, vražda nechtěného dítěte) i pohádkového (dívka unesená čertem, mladík nešťastně zamilovaný do studánkové víly) ražení. Nejreálnější se zdá verze, odvozující jméno od rodiny uhlířů, kteří v údolí pálili dřevěné uhlí a pro neustále uslzené oči od kouře se jim říkalo Plakánkové, případně od „plakání“ (z téhož důvodu) návštěvníků údolí.

Literatura:

-     kol.: Údolí Plakánek - průvodce naučnou stezkou (Jilemnice 2003)

-     Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 2 - Český ráj - Turnovsko (Praha 1993)

-     kol.: Český ráj a Podkrkonoší - Turistický průvodce ČSSR 12 (Praha 1982)

-     Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček, Jaromíra Kuncová a kol.: Liberecko – Chráněná území ČR III (Brno, Praha 2002)

Web:

-     Wikipedia

-     Liberecký kraj

-     Fylkir

-     Český ráj.info

-     Interregion Jičín: údolí, studánka Roubenka 

-     České hory

-     Turistika.cz

-     Český ráj.cz

Okolí: Kost / Podkost / Semtiny / Vesec / Humprecht / Kdanice

 Český ráj / rejstříky

květen 2007