NEBÁKOV

k.ú. Troskovice (Jičínská pahorkatina / Turnovsko)

Osada při stejnojmenném rybníku v údolí Žehrovky (též Nebák - 7 ha). Mlýn, rekreační středisko (objekt postavený 1941 pro tehdejšího ředitele Škody Plzeň) a několik chat (vzniklých po 1. sv. válce). U mlýna ve skále vytesán výklenek s polychromovanou sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1740. Při ní skalní brána a prostornější puklinová jeskyně. Ke mlýnu od Křenov cesta částečně vytesaná ve skále. Na skalním ostrohu nad mlýnem údajně nepatrné zbytky skalního hrádku (nemovitá kulturní památka).

     

Vikův mlýn (nemovitá kulturní památka)

Velice pěkné stavení z pískovcových kvádrů s mansardovou střechou, přilepené ke skalní stěně - asi nejhezčí z mlýnů na Žehrovce. Mlýnské kolo nahrazeno turbínou. U mlýna opřeno několik „francouzských“ mlýnských kamenů. Cesta kolem mlýna přechází kanál od mlýna po pěkném klenutém kamenném mostku. Mlýn připomínaný 1455 (údajně nejstarší z mlýnů v údolí Žehrovky) - dnešní podoba z 1. pol. 18. stol. Jméno odvozeno od Václava Vika, který byl majitelem mlýna před 2. světovou válkou.

   

údolí pod Nebákovem

Na pravé straně údolí nedaleko rozcestí západně od mlýna studánka. Níže v údolí směrem na Podsemín několik menších jeskyní. Údolí (stejně jako rybník nad mlýnem) je součástí přírodní rezervace Podtrosecká údolí.

  

Literatura:

-     kol.: Český ráj a Podkrkonoší - Turistický průvodce ČSSR 12 (Praha 1982)

-     Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 2 - Český ráj - Turnovsko (Praha 1993)

-     Peter Mackovčin, Miroslav Sedláček, Jaromíra Kuncová a kol.: Liberecko – Chráněná území ČR III (Brno, Praha 2002)

Web:

-     Regionální zpravodajský server

-     Hrady.cz

-     Interregion Jičín

Okolí: Troskovice / Sobotka / Humprecht / Libošovice / Podsemín

 Český ráj / rejstříky

květen 2007