ZÁTKŮV MLÝN (Brückenmühle)

k.ú. Boršov nad Vltavou, dříve Kamenný Újezd (Novohradské podhůří / Českobudějovicko)

Velký průmyslový areál na pravém břehu Vltavy mezi Březím a Poříčím.

Na mapách zde mlýn značen již ve 2. pol. 18. stol., pravděpodobně však ještě mnohem starší. Po požáru roku 1860 byl Hynkem Zátkou rozšířen a zmodernizován. Roku 1884 postavili bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkovi u mlýna největší továrnu na výrobu těstovin v tehdejším Rakousku-Uhersku. V letech 1939-45 byl mlýn konfiskován a využíván Němci ke zbrojní výrobě. Po krátkém navrácení byl roku 1848 znárodněn a začleněn do národního podniku Mlýny a těstárny Pardubice (závod 02 Březí). Roku 1991 se sem (nejprve jako nájemci a později opět vlastníci) vrací rodina Zátkova; Po roce 2003 se firma stává zakládajícím členem holdingu výrobců těstovin Europasta. V jeho rámci byla roku 2013 výroba těstovin koncentrována do Litovle, Zátkův mlýn souží opět především výrobě mlýnských produktů. U mlýnu je v provozu malá vodní elektrárna.

 

Zátkův mlýn zřejmě koncem 19. stol., po přístavbě těstárny (www.zatka.cz)

Zátkův mlýn snad kolem roku 1915 (www.fotohistorie.cz)

  

Zátkův mlýn při pohledu přes řeku

jez nad mlýnem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        U mlýna býval dřevěný most přes Vltavu, spojující Boršov s Březím, respektive Kamenným Újezdem. Ve své době šlo o jediný vltavský most v širokém okolí; od tohoto mostu konec konců odvozeno i původní pojmenování mlýna (Brücken = most). Na mapách je značen již ve 2. pol. 18. stol. Prokazatelně existoval ještě ve 20. letech 19. stol., koncem 19. stol. zde však již značen přívoz.

 

areál Zátkova mlýna ještě s mostem na katastrální mapě z roku 1827 (archivnimapy.cuzk.cz) a již s přívozem na mapě tzv. 3. vojenského mapování, zřejmě z konce 19. stol. (oldmaps.geolab.cz)

Web:

-      oficiální stránky mlýna - http://www.zatka.cz

-      vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/2524-zatkuv-mlyn

-      fotoistorie - http://www.fotohistorie.cz/Jihocesky/Ceske_Budejovice/Brezi_/Default.aspx

-      Vltava, jezy - http://www.ivltava.cz/jez/zatkuv-mlyn      

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

červen 2007