ČIHADLO (Lauschhübel)

k.ú. Načetín, dříve Kienhaid (Krušné hory / Chomutovsko)

Skalnatý, převážně zalesněný vrch (842 m n. m.). Na vrcholové rulové skále, z níž je díky odlesněnému okolí (paseka) pěkný výhled zejména do Saska, žulový patník geodetického bodu 2. řádu č. 84 saské triangulační sítě (Königlich-Sächsische Triangulation) z roku 1869. Na západním úbočí přírodní rezervace. Na jižním úbočí nedaleko cesty z Načetína do Kienhaidu upravená studánka.

Na vrchol nevede žádná oficiální cesta, je však dobře přístupný z lesní cesty, procházející od východu k západu jižně pod vrcholem.

 

vrcholová skála

bod saské triangulační sítě se zničenými nápisy

výhled k východu, na okolí Rübenau

bývalá sjezdovka na tzv. Mlýnské stráni na západním úbočí hory – souvisela s nedalekým rekreačním střediskem ČSAD Praha Klíčov v Kienhaidu

Bučina na Kienhaidě

Dobře zachovalý bohatě zmlazující bukový porost na západním úbočí Čihadla; největší dochovaný fragment kyselých smrkových bučin v Krušných horách. Přírodě blízký les je ukázkou vegetace náhorní krušnohorské planiny mimo rašeliniště před zavedením smrkového hospodářství. Na rozcestí uprostřed bučiny torzo křížku, při cestě západněji Rohrerův pomník. Bučina je dnes oplocena (zřejmě kvůli zamezení okusu zmlazení zvěří, hlavní západovýchodní cesta je však průchozí (jsou na ní umístěny otevíratelná vrata).

Bučina byla vyhlášen přírodní rezervací v roce 2000 (výměra 49 ha). V roce 2012 se rezervace stala součástí nově vyhlášené přírodní rezervace Prameniště Chomutovky (byť tato oblast vůbec neleží v povodí Chomutovky, natož aby byla jejím prameništěm!), která zahrnuje celé západní úbočí Čihadla. Území je současně evropsky významnou lokalitou Novodomské a Polské rašeliniště (z místopisného hlediska opět nesmysl) a ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská.

 

bučina

cesta napříč rezervací

 

téměř metr vysoký kamenný pomník lesníka Josefa Rohrera, zastřeleného zde 22. 7. 1866 pašeráky

torzo křížku na rozcestí uprostřed bučiny

Zajímavosti:

Ø        Vrchol hory je tvořen středně zrnitou, místy okatou muskovit-biotitickou ortorulou, je příkladem deskovitého tělesa ortorul v pararulách.

Ø        V roce 1640 zde ležely švédská vojska.

Ø        Němci vrch nazýván též Steinel.

Web:

-     wikipedie (německy) - http://de.wikipedia.org/wiki/Čihadlo_(Erzgebirge)

-     geologicky významné lokality - http://lokality.geology.cz/2025

-     křížové kameny - http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Chomutov/Nacetin.html

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Bučina_na_Kienhaidě

-     Krušnohorsky, rezervace - http://www.krusnohorsky.cz/2008/10/24/prirodni-rezervace-quotbucina-na-kienhaidequot/

-     Krušnohorsky, vyhlídka - http://www.krusnohorsky.cz/2010/11/23/vyhlidka-cihadlo/

-     registr studánek a pramenů - http://www.estudanky.eu/5099-studanka-u-bucin

-     stránky obce Rübenau (německy) - http://www.ruebenau.de/lauschhuebel.html      

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013