VÁPNO

k.ú. Vápno (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Ves protáhlého půdorysu zhruba ve směru jihovýchod  - severozápad, bez jasného centra. Hlavní silnice, procházející od Kláštera Hradiště po hřebeni mezi Zábrdkou a Malou Mohelkou, prochází po východním okraji vsi (půdorys i poloha kaple i stromořadí však naznačuje, že původně mohla vést západněji). Skupina domů vybíhající jižně podél silnice směrem na Kozmice se nazývá Písky, zástavba v rokli k Zábrdce Podvápno (viz Nový Mlýn).

Na západním okraji vsi na hraně rokle k Novému Mlýnu kaple se zvoničkou. Kolem kaple skupina urostlých lip, od kaple k severu (částečně též k jihu) převážně lipové krásné stromořadí. Na východním okraji vsi při hlavní silnici pomník padlým v 1. světové válce z roku 1925.

Dříve součást panství Mnichovo Hradiště. Dnes osada Hlavice.

  

Roubenky:

Ve vsi dochováno několik pěkných roubených chalup (č.p. 22 severně od kaple, č.p. 35 jižně od kaple + blízké roubené hospodářské stavení, skupina roubených domů v jižní části vsi při hlavní silnici č.p. 29, ?? a 36, č.p. 41 v severní části vsi s pěknými kamennými hospodářskými budovami).

   

Okolí: Hlavice / Kozmice / Nový Mlýn / Zourov

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)