NOVÝ MLÝN (Neumühl)

k.ú. Vápno, dříve Proseč (Ralská pahorkatina / Českodubsko)

Osada v údolí Zábrdky, kterou dnes tvoří kromě vlastního mlýna pouze dva domy na pravém břehu Zábrdky (výše ve stráni pěkná roubenka). Východně od osady v rokli směřující od Vápna ke mlýnu tři stavení (stará roubenka + dvě novodobé chaty) osady Podvápno.

Vlastní osada Nový Mlýn patřila dříve k Proseči (panství Svijany) a tvořilo ji pět baráků (tak je to alespoň uváděno v součtech obyvatel - na katastrální mapě z roku 1843 je v osadě malováno vedle vlastního mlýna ještě dalších 7 objektů ??). Na osadu na východní straně bezprostředně navazovala osada Podvápno (dle téže katastrální mapy 7 domů), patřící k Vápnu (panství Mnichovo Hradiště). Dědina Nový Mlýn připomínána prvně roku 1834.

 

Růtův mlýn:

Na mapách výhradně Nový mlýn (odtud i jméno osady), místní mu však neřeknou jinak než Růtův či Rutův – takto i na rozcestníku před mlýnem.

Nevelké přízemní zděné stavení, na jeho severní straně zbytky lednice. Voda z lednice odtékala do potoka podzemním kanálem. Západně od mlýna na druhé straně cesty k Zourovu rozpadající se jakýsi hospodářský objekt, zbytky nějaké budovy (snad stodoly) i severně od mlýna.

Voda na mlýn byla přiváděna ze Zábrdky pravobřežním náhonem od jezu, který dodnes asi 300 m nad mlýnem dochován. Náhon v terénu dobře patrný, nad mlýnem na něm nádržka.

Mlýn je značen již na tzv. josefském vojenském mapování ve 2. pol. 18. století. První písemné zmínky pochází však až z 1. poloviny 19. stol. (kolem roku 1820 je uváděn jako majitel jistý J. Lode, roku 1827 Josef Riedl). Mlýn patřil k Proseči (panství Svijany). Na katastrální mapě z roku 1843 je již malován jako zděná stavba. Od roku 1895 na mlýně hospodařil Josef Růta a poté jeho potomci. Za 2. světové války byl mlýn na žádost mlynáře součástí protektorátu, i když katastrálně by měl patřit k Říši. Mlýn pracoval do roku 1952, poté zpustl. Ještě v první polovině 90. let uváděno jako ruina, dnes opraveno do původní podoby.

Exteriér a vodní dílo volně přístupné, mimo značené turistické značky.

        

Skalní místnosti:

Jižně od mlýna ve svahu při cestě čtyři do skály tesané místnosti (z toho jedna dvouprostorová),  další umělá jeskyně ve skále na pravé straně potoka (všechny tyto prostory na historickém území Vápna).

     

Okolí:

Nad mlýnem při Zábrdce dva pěkné malé rybníčky.

Ve svahu západně nad osadou (při cestě z Kostřic do údolí Zábrdky) kamenný mezník s vytesanými písmeny HL.

  

Literatura:

-         Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách VII (Praha 2003)

Okolí: Zourov / Vápno / Kozmice / Pytlíkovský Mlýn / Lysý / Proseč / Kostřice

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005  (podrobné zpracování)