ŠTRAUSŮV VRCH (Strassenberg)

k.ú. Provodín (Ralská pahorkatina / Českolipsko)

Zalesněný pahorek sopečného původu (376 m n. m.) uprostřed pastvin - jeden z tzv. Provodínských kamenů. Též Strausův vrch. Porost převážně dubový. Na východním úbočí malý lom, odkrývající vrstvy sopečných tufů.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko – Dokesko.

 

zalesněný vrchol

lom ve východním úbočí

 

sopečné tufy v lomu

dvojice lip na západním úpatí vrchu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Provodínské kameny tvoří šest vrcholů – kromě Štrausova vrchu ještě Puchavec, Michlův vrch, Lysá skála, Pitrův vrch a Dlouhý vrch.

Web:

-     Provodínské kameny - http://www.volny.cz/harnal/mprovkam.htm 

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

únor 2011