MICHLŮV VRCH (Michelberg)

k.ú. Provodín (Ralská pahorkatina / Českolipsko)

Zalesněný čedičový vrch (387 m n. m.) - jeden z tzv. Provodínských kamenů. Též Michalův či Majchlův vrch. Na vrcholu stožár dnes již nefungující světelné signalizace (souvisela s vojenským letištěm Hradčany). Na severním úbočí lom.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko – Dokesko.

 

Michlův vrch od jihu a jihozápadu

Michlův vrch z Lysé skály

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Provodínské kameny tvoří šest vrcholů – kromě Michlova vrchu ještě Puchavec, Lysá skála, Štrausův vrch, Pitrův vrch a Dlouhý vrch.

Ø        Zdejší čedič je bohatý na olivíny.

Ø        Obdobné železné věže jsou či byly i na dalších kopcích v okolí – Dubu, Vysokém vrchu, Jelením vrchu, Mufloním vrchu, Havraní skále, Peci, Borném, Malé Bukové, Velké Bukové a Boru.

Web:

-     Provodínské kameny - http://www.volny.cz/harnal/mprovkam.htm 

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

únor 2011