ŠROUBENÝ (Schraubenberg)

k.ú. Doksy u Máchova jezera (Ralská pahorkatina / Dokesko)

Výrazný zalesněný vrch (375 m n. m.) na severním okraji Starých Splavů, nad severním břehem Máchova jezera, do nějž vybíhá jako poloostrov (o jižní stranu vrchu je opřena hráz „jezera″, při východním úbočí rašelinná zátoka). Též Sroubený, roku 1536 při určování hranic mezi Bezdězem a Jestřebím nazýván Hradišťko. Třebaže kopec je čedičový, na povrch zde vystupují převážně pískovcové skály; z Krkavčích skal (Rabenstein) na jižním úbočí pěkný výhled na Staré Splavy, nivu Robečského potoka směrem k Jestřebí (Jestřebské slatě) a vrchy Dubska.

Na vrcholovou plošinu někdy lokalizován hrad (skalní rozsedliny považovány za příkopy, identifikována zde „kruhová plošina o průměru 8 m″. Je pravda, že povrch zde vykazuje jakési valové útvary, spíše se však zdá být vše přírodního původu. Nebyly zde nalezeny ani žádné archeologické nálezy, které by potvrzovaly středověké (či jakékoli jiné) osídlení.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

 

pohled na Šroubený od jihozápadu, ze stavidla Máchova jezera, a od severovýchodu

  

cesta stoupající od Starých Splavů po jižním úbočí, částečně vytesaná do skály

 

Krkavčí skály

výhled z Krkavčích skal k jihozápadu, na Staré Splavy a hráz Máchova jezera; v pozadí vpravo Starý Bernštejn a Šedina

výhled z Krkavčích skal k severozápadu, do údolí Robečského potoka se starosplavskými sádkami; na obzoru vlevo Strážný vrch a Maršovický vrch, uprostřed Vlhošť a Ronov, vpravo blíže Dlouhý hřeben a Jestřebí se zříceninou skalního hradu, za ním Kozel

 

jiná skupina pískovcových skal

   

vrcholová plošina; tady údajně stával hrad

na vrcholu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Sroubený je dle tradice odvozováno od údajného srubu – dřevěné strážní věže – na vrcholu. Nevím, ze kdy tato „tradice″ pochází, německému jménu Schraubenberg každopádně lépe odpovídá česká verze Šroubený (nemající se srubem nic společného). Jiný výklad předpokládá přenesený význam „zátka″ a odvozuje jméno kopce od jeho polohy, uzavírají údolí (respektive Máchovo jezero).

Literatura:

-     František Gabriel, Jaroslav Panáček: Hrady okresu Česká Lípa (Praha 2000)

-     Jestřebí – viz http://www.jestrebi.eu/attachments/article/93/Publikace%20o%20Jest%C5%99eb%C3%AD.pdf

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Šroubený  

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

duben 2011