HRADČANY (Kummer am See)

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Ves při hrázi Hradčanského rybníka nedaleko soutoku Hradčanského potoka a Ploučnice. Historickým centrem je náves, kde dříve stávala kaple, dnes již zaniklá. Dnes se přirozené centrum vsi přesunulo o něco východněji k hlavní silnici, kde je turistické informační středisko s malou expozicí o vojenské historii a přírodních zajímavostech okolí, zřízené v bývalé hájovně Vojenskými lesy. Zde je rozcestí turistických značek a též začátek i konec okružní naučné stezky Jeřáb, vedoucí nedalekými Hradčanskými stěnami.

Dle některých zpráv byla ves založena roku 1711 v souvislosti s rozvojem zpracování dřev, dle jiných je její původ starší a původně to byla zemědělská osada při důležité kupecké stezce z Mnichova Hradiště do České Lípy. Počátkem 20. stol. se staly oblíbeným letoviskem s možností koupání v Hradčanském rybníku a výletů do nedalekých Hradčanských stěn, ve 30. letech údajně jedním z nejvyhledávanějších v severních Čechách. V červnu 1951 bylo vystěhováno civilní obyvatelstvo a správu nad obcí přebírá armáda; Hradčany se na 40 let stávají součástí vojenského prostoru Ralsko, přesto nebyly zcela vysídleny ani změněny na vojenské sídliště a zachovaly si do značné míry ráz původní vsi.

pohled na ves z Havraní skály, v pozadí bývalé vojenské letiště

 

pomník neznámého rudoarmějce, padlého zde v květnu 1945, na návsi

 

zpustlý pomník s obrysem Československé republiky na okraji návsi

náves se školou a kaplí kdysi (deutschboehmen.de)

ještě jeden obrázek dnes již neexistujících Hradčan (deutschboehmen.de)

 

zbytek pomníku na křižovatce severně od hráze Hradčanského rybníka

výklenková kaplička na severním okraji vsi při silnici do Mimoně

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Hradčany vzniklo až po 2. sv. válce (o přejmenování požádáno 1947, oficiálně přejmenováno o rok později); starší mapy ho neznají a i v české prvorepublikové literatuře se běžně používají jména Kummer, Kummerské pohoří…

Literatura:

-     Hradčany – nezaniklé sídlo (Ralsko 2008) – viz http://mestoralsko.cz/upload/2010/07/17-Hrad%C4%8Dany-B.pdf

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradčany_(Ralsko)

-     zaniklé Ralsko - http://www.zanikleralsko.cz/clanky/obce/hradcany-----kummer/

-     neoficiální stránky města Mimoň, Kummer historie - http://www.mimon.cz/index.php?page=clanky/clanek&clanek=1946

-     neoficiální stránky města Mimoň, Kummer letovisko - http://www.mimon.cz/index.php?page=clanky/clanek&clanek=1923

-     infocentrum Vojenských lesů a statků - http://www.vls.cz/nase-cinnosti/ic.hradcany

-     historické fotografie na Deutschböhmen.de - http://deutschboehmen.de/index.php?title=Kummer

-     historické pohlednice - http://www.fotohistorie.cz/Liberecky/Ceska_Lipa/Hradcany/Default.aspx  

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013