ŽIŽKŮV KOPEC

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Velmi členitá skupina pískovcových skal (357 m n. m.; též Generál, Žižkův vrch, Jindřichův kopec, na mapě 1. voj. map. Wachberg), tvořící jádro a nejvyšší bod tzv. Hradčanských stěn. Na západní straně je ohraničena Kamennou roklí, na jihovýchodě Smolnou roklí, na severu spadá k nivě Ploučnice. K severu vybíhá ostroh zvaný Havraní skála se známou Hradčanskou vyhlídkou.

Bývalý vojenský prostor Ralsko. Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

Havraní skála (Rabenstein)

Relativně úzký skalní ostroh vybíhající z masivu Žižkova kopce k severu, nad nivu Ploučnice (331 m n. m.). Ve skalách velké množství dutin a dalších mikroreliéfních tvarů. V severozápadní stěně ostrohu mohutný amfiteátrovitý převis zvaný Divadlo. Na temeni ostrohu výrazná terénní rýha (hrázkami rozdělená na tři části) po těžbě limonitu. Z koncové 13 m vysoké skály, na níž vede z údolí strmě stoupající značená odbočka (neznačený, avšak mnohem pohodlnější přístup z druhé strany) krásný výhled k severozápadu, severu a východu: na severozápadě výhled ohraničen výběžky „Hradčanských stěn“ s dominantní skálou Tvarožníku, na obzoru pak nejvýchodnější vrchy Českého středohoří a v průhledu údolím Ploučnice Děčínský sněžník; severní obzor uzavírá hřeben Lužických hor s dominantními vrchy Klíč, Luž a Hvozd, v popředí Česká lípa a přímo pod vyhlídkou uprostřed lesů výrazný pás mokřadů podél meandrující Ploučnice; na severovýchodě je vidět Mimoň, za ní dominantní Ralsko a vpravo od něj na obzoru Ještěd; na východě jsou bezprostředně pod vyhlídkou Hradčany a za nimi Hradčanským letištěm; na jihovýchodě obzor uzavírá nápadné dvojvrší Malé a Velké Bukové. Vyhlídka není nijak zajištěna.

  

Havraní skála

   

terénní rýha po těžbě limonitu

  

skalní amfiteátr Divadlo

  

slepá „skalní brána″ v Divadle

tzv. stromový žlábek v horní hraně Divadla

  

skalní perforace v okolí Divadla

zárodky skalních hřibů nedaleko Divadla

 

skalní dutina hluboká cca 2,5 m (výška vstupu 184 cm) v severovýchodním úpatí Havraní skály

 

patky po stožáru světelné signalizace, související s nedalekým bývalým vojenským letištěm; o něco dále nový telekomunikační sloup

výhled z Hradčanské vyhlídky k severozápadu – v dolní části snímku niva Ploučnice, vlevo v popředí Jelení vrch, uprostřed Česká Lípa, vpravo od ní Špičák

výhled z Hradčanské vyhlídky k severu, na panorama Lužických hor

výhled z Hradčanské vyhlídky k severovýchodu na Ralsko; před ním Mimoň, úplně při pravém okraji v mracích Ještěd

výhled z Hradčanské vyhlídky k východu, na Hradčany a bývalé vojenské letiště

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dle některých pramenů byly Hradčanské stěny součástí přírodní rezervace „Oblast Dokeská a pohoří Kumer″, vyhlášení roku 1933; přesné vymezení této rezervace se mi nikde nepovedlo najít, stejně jako informaci, kdy tato rezervace vlastně zanikla, jisto je, že v novodobých materiálech již Hradčanské stěny jako chráněné území uváděné nejsou.

Literatura:

-     Jana Pospíšilová: Geomorfologické poměry Hradčanských stěn - diplomová práce (Olomouc 2008) - viz http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Pospisilova.pdf

-     Václav Cílek: Jeskyně Psí kostel v pohoří Kummer, ad Speleo 23 (Praha 1996) - viz http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp23/kumer.htm

Web:

-     skalní města - http://www.skalnimesta.cz/virtualni-prohlidky/ralsko-hradcanska-vyhlidka.html  

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013