HRADČANSKÉ LETIŠTĚ

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, dříve též Ploužnice (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Bývalé vojenské letiště v prostoru mezi Hradčanskými rybníky a řekou Ploučnicí, mezi osadami Hračany a Ploužnice. Letiště tvoří hlavní vzletová dráha o šíři 90 m, dlouhá 2,7 km, po obou stranách dvě stejně dlouhé dráhy pojezdové, široké 45 m, několik skupin „podzemních″ hangárů odolných bombardování, stojánky vrtulníků a objekty zázemí letiště (ubikace, dílny, teplárna; zejména na severovýchodní straně v návaznosti na osadu Ploužnice).

Ve 2. pol. 30. let byla plocha vytipována vojenskou komisí jako „zastřené letiště″, tzn. místo s možností přistávání letadel při cvičeních či mobilizaci; v tom, zda tu v té době vznikla i travnatá přistávací dráha či ne se zprávy rozcházejí. Letiště bylo vybudováno v březnu 1945 německou armádou, následně poškozeno dvojím bombardováním spojenců. V letech 1951-54 vybudováno nové letiště jako součást vojenského prostoru Ralsko. Po srpnu 1968 rozšířeno (rozšíření vzletové dráhy, vybudování jižní pojezdové dráhy, hangárů…) a využíváno okupační sovětskou armádou. Po odchodu sovětské armády (1991) nějaký čas opuštěno, dnes využíváno příležitostně různými subjekty (motorkáři, sportovní letci, paraglidisty, in-line bruslaři…), objekty zázemí částečně pobořeny. Neexistuje již věž letového provozu, která byla z důvodu havarijního stavu odstřelena. Plocha letiště volně přístupná (nutná zvýšená opatrnost!), hangáry dnes vesměs uzavřeny.

 

prostor letiště na mapě z období 1. republiky (oldmaps.geolab.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz); v dolní části obrázků Hradčanské rybníky, vlevo osada Hradčany

pohled na letiště z vyhlídky na Havranní skále; v popřed ves Hradčany

 

hlavní ranvej letiště

jižní pojezdová dráha

  

několik skupin hangárů; v pozadí druhého snímku vrch Ralsko

  

30 m dlouhé, 13 m široké a v nejvyšším místě 7 m vysoké letecké hangáry, kvůli maskování a vyšší odolnosti zahrnuté zeminou

dnes již zbořená věž řízení letového provozu (www.expozice-ralsko.estranky.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Rozšíření vzletové dráhy na 90 m v 80. letech bylo údajně  proto, že měla sloužit jako záložní dráha pro přistávání sovětského raketoplánu Buran při špatném počasí na kosmodromu Bajkonur.

Ø        Beton letištní plochy obsahuje parovody, kterými kolovala horká pára z nedaleké teplárny, aby mohlo být letiště využíváno i v zimě. Letiště je tak středoevropským unikátem.

Ø        Na letišti se natáčely filmy Stalingrad (1993, režie Joseph Vielsmaier) a Tmavomodrý svět (2001, režie Jan Svěrák).

Literatura:

-     Jana Pospíšilová: Geomorfologické poměry Hradčanských stěn - diplomová práce (Olomouc 2008) - viz http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Pospisilova.pdf

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Letiště_Hradčany 

-     MVV Energie - http://www.mvv.cz/clanky-stredoevropsky_unikat_v_mimoni.html

-     Český rozhlas, obsazení letiště sovětskou armádou - http://www.rozhlas.cz/historie/1968/_zprava/obsazeni-vojenskeho-letiste-hradcany-na-liberecku--487811

-     stránky paraglidingu na letišti - http://www.letiste-hradcany.cz

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013