JELENÍ VRCH (Hirschberg)

k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Skalnaté zalesněné návrší (320 m n. m.) v  nejsevernější části Hradčanské pahorkatiny v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Vrcholová plošina obklopena věncem pískovcových skal, v nichž řada zajímavých útvarů. Na vrcholu dnes již nepoužívaný železný stožár světelné signalizace, související s nedalekým vojenským letištěm Hradčany.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

celkový pohled na návrší od jihu

  

kamenné sloupky na severní straně kopce

  

„slepá skalní brána″ na západní straně kopce

  

„hlavy″ na jihozápadní a jižní straně kopce

 

další zajímavé skalní útvary

 

věž bývalé světelné signalizace na vrcholu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Obdobné železné věže jsou či byly i na dalších kopcích v okolí – Michlově vrchu, Dubu, Vysokém vrchu, Mufloním vrchu, Havraní skále, Peci, Borném, Malé Bukové, Velké Bukové a Boru.

Ø        Vrch někdy nazýván též Jelen, zatímco jako Jelení vrch je označována jihovýchodnější kóta stejné výšky na západním okraji Hradčanských stěn (Tvarožník).

Literatura:

-     Jana Pospíšilová: Geomorfologické poměry Hradčanských stěn - diplomová práce (Olomouc 2008) - viz http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2008/2008_Pospisilova.pdf

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013