BORNÝ

k.ú. Doksy u Máchova jezera (Ralská pahorkatina / Dokesko)

Výrazný zalesněný vrch sopečného původu (446 m n. m) nad severním břehem Máchova jezera. Též Velký Borný. Třebaže vrch je tvořen čedičem, výchozy této horniny jsou zde jen ojedinělé (ve vrcholové partii), většinu skal je z turonského pískovce, který na úbočí vytváří dokonce menší skalní město. Pískovcové terasy fakticky obkružují celý kopec, na jihozápadní straně tzv. Napoleonova vyhlídka na Máchovo jezero.Na vrcholu železný stožár bývalé světelné signalizace, související s nedalekým vojenským letištěm Hradčany.

Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

 

pohled na Borný od západu, přes Máchovo jezero, a od jihu, z Čihadla

Zajímavosti, poznámky:

Ø        1768-90 zde těžena železná ruda pro vysokou pec v Hradčanech; stopy po těžbě by měly být údajně patrné na východní straně kopce.

Ø        Dle tradice obhlížel z vrchu Borný v srpnu 1813 okolní terén Napoleon Bonaparte.

Ø        Vrch zřejmě jako jeden z mála v kraji neměl německé jméno; i na německých mapách je psaný jako Borney Berg.

Ø        Obdobné železné věže jsou či byly i na dalších kopcích v okolí – Michlově vrchu, Dubu, Vysokém vrchu, Jelením vrchu, Mufloním vrchu, Havraní skále, Peci, Malé Bukové, Velké Bukové a Boru.

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Borný  

další místa v okolí (mapy) / Máchův kraj / rejstříky

duben 2011