JEDVANINY (Mensdorf)

k.ú. Březín (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Osada při pravém břehu Starého potoka (559 m n. m.), stavebně tvořící jeden celek s na protějším břehu ležící Skelnou Hutí. Na prostranství v severní části osady, které by snad bylo možno považovat za jakousi náves, stojí tři kamenné sokly; prostřední patří tzv. Freischlagovu kříži, zbývající dva sem byly přeneseny. U domu č.p. 13 v jihovýchodní části vsi dřevěná zvonička.

Vznik osady je poměrně nejasný. Jak již její původní jméno napovídá, byla založena hrabětem Mensdorfem-Pouillym, majitelem panství Preitenstein. Weboví stránky obce Nečtiny kladou toto založení do roku 1841, avšak již na mapě stabilního katastru datované 1839, tedy rokem, kdy Emanuel Mensdorf-Pouilly preitensteinské panství získal, je zakresleno několik zděných domů kolem „návsi″. Zdá se tedy, že ves nevznikla na „zelené louce″, ale informace o „založení″ se týká pouze pravidelné zástavby podél dvou ulic, tvořících jihovýchodní část osady. Tato se objevuje na jen o málo mladším tzv. 2. vojenském mapování, realizovaném také ještě před polovinou 19. stol., což fakticky vylučuje dataci založení až po polovině století, se kterou se lze také v literatuře setkat. Vznik každopádně souvisel s rozvojem sklářství v regionu. Dnes převážně rekreační osada.

Součást přírodního parku Manětínská.

dům č.p. 3 na severovýchodní straně „návsi″

jihovýchodní strana „návsi″ se třemi sokly pomníků

sokl tzv. Freischlagova kříže z roku 1880

 

dva sokly, druhotně zde umístěné

příjezdové cesta ze Skelné Huti, označená původním jménem osady

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jihovýchodně od vsi četné pozůstatky po těžbě kamene – viz Bei der Eichen Rangl.

Literatura:

-          Irena Bukačová, Jiří Fák: Paměť krajiny – soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu (Mariánská Týnice 2006) - viz též http://www.marianskatynice.cz/ostatni/Pa_krajiny.pdf  

Web:

-           oficiální stránky obce Načtiny - http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/charakteristika-sidel/, http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/historie/casti-obce-nectiny/

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedvaniny    

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016