SVATÁ ANNA

k.ú. Nečtiny (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Kostel a bývalý špitál o samotě na úpatí zalesněného svahu jihozápadně od Nečtin (480 m n. m.), při silnici do osady Hrad Nečtiny. Z okraje Nečtin vede ke kostelu lesem podél silnice tzv. Stezka Andělů, vzniklá během mezinárodního sochařského sympozia v roce 2015.

pohled od kostela k bývalému špitálu

 

Stezka Andělů

(fotogalerie jednotlivých soch)

 

čedičová kompozice při silnici z Nečtin ke Svaté Anně, vybudovaná roku 2012 v rámci bakalářské práce studenta Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Ondřeje Hudce jako studánka, v současné době však bezvodá; čedičové sloupy pocházejí z lomu na nedalekém Pekelném vrchu

kostel (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní kostel s pětibokým presbytářem v šíři lodi, s novějším šestibokým schodišťovým přístavkem v západním průčelí a se sakristií na jižní straně.

Kostel byl vystavěn nákladem Burjana I. z Gutštejna v letech 1450 – 1462. Za třicetileté války byl zničen, znovu byl vystavěn v letech 1655-57, za Adama Václava z Kokořova, v raně barokním stylu s prvky renesance. Kolem roku 1840 přistavěna pohřební kaple, která byla roku 1869 upravena na sakristii, zatímco původní sakristie zbořena. Po roce 1945 kostel zchátral, od roku 1970 sloužil jako síň zemědělských tradic okresu Plzeň sever. Od roku 1991 zde Studio Kaple, kde Nadace Ctibora Turby pořádala mezinárodní semináře pantomimy a pohybového divadla. Od roku 2014 využíván spolkem Baroko v Čechách, který zde pořádá rozmanité kulturní akce.

 

kostel od jihu a od severovýchodu

sakristie, původně pohřební kaple

 

krypta pod dnešní sakristií

 

jižní mramorový portál kostela, datovaný 1657

deska se znaky Adama Václava Kokořovského a jeho manželky Marie Teresie z Heissensteina nad jižním portálem kostela

severní portál kostela

výklenek v severní zdi kostela

špitál č.p. 134 (nemovitá kulturní památka)

Patrová barokní budova obdélného půdorysu s rokokovými prvky (fasáda) jižně od kostela. Chudinský špitál pro 6 mužů založen Josefou Kokořovskou roku 1786. Svému účelu sloužil až do roku 1945. Opraven po roce 1991.

 

bývalý špitál

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Čedičová kompozice při Stezce Andělů je někdy nazývána Studánka u sv. Anny, častěji je však toto pojmenování přiřazováno pramenu, který leží v louce jihovýchodně od špitálu (www.estudanky.eu/674-studanka-u-svate-anny).

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978) 

-          Ondřej Hudec: Má mysl - pramen (bakalářská práce - Plzeň 2012) – viz též https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/2424/Bakalarska%20prace_Hudec_260411.pdf

Web:

-           oficiální stránky Nečtin - http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/kulturni-pamatky/areal-spitalu-a-kostel-sv-anny/

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=6612

-           geocaching - https://www.geocaching.com/geocache/GC45N9P_kostel-sv-anny-nectiny

-           baroko 2015 - http://www.baroko2015.cz/program/8/obec-nectiny208/

-           památkový katalog, kostel - http://pamatkovykatalog.cz?element=784459&action=element&presenter=ElementsResults

-           památkový katalog, špitál - http://pamatkovykatalog.cz?element=884395&action=element&presenter=ElementsResults    

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016