CHOMELSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Chomle (Plaská pahorkatina / Radnicko)

Zhruba kilometr dlouhé údolí Chomelského potoka čili Chomlenky začíná na jihovýchodním okraji Chomle a končí na východním okraji Radnic. Je převážně zalesněné, zleva sevřené stráněmi Malíkovce. Kdysi zde tři rybníky, z čehož horní zcela zaniklý, z prostředního zachována hráz a mokřina (na většině map značen jako existující), dolní dosud existuje. Pod hrází prostředního rybníka nevelké pozůstatky Podchomelského mlýna a zajímavý vodopád. V údolí četné bobří hráze a s nimi související mokřady. Ve svahu nad levým břehem potoka vede silnice č. 233 z Chomle do Radnic (z Rakovníka do Plzně).

Chomelské údolí na mapě z roku 1839 (ags.cuzk.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image182.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image180.jpg

prostor zaniklého horního rybníka na okraji zástavby Chomle (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image178.jpg

bažiny v místech prostředního rybníka (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image174.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image160.jpg

hráz prostředního rybníka (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image154.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image150.jpg

vodopád pod prostředním rybníkem (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image162.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image166.jpg

první bobří tůň pod prostředním rybníkem (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image110.jpg

menší vodopád pod první bobří tůní (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image116.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image112.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image108.jpg

bobří tůně nad dolním rybníkem (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image186.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image184.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image102.jpg

dolní rybník (leden 2022, únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image100.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image098.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image094.jpg

bobří hráze pod dolním rybníkem (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image088.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image188.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image086.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image084.jpg

kříž při silnice nad údolím (únor 2022)

Podchomelský mlýn č.p. 5

Nevelké, ale poměrně dobře patrné pozůstatky mlýna se nacházejí pod hrází prostředního rybníka, na levém břehu Chomelského potoka. Podél levého břehu prostředního rybníka vede do bývalého areálu mlýna dosud dobře patrná cesta. Celé mlýniště je zarostlé dřevinami.

První zmínka o panském mlýnu pod Chomlí pochází z doby krátce po polovině 18. stol. Tehdy však stával pod solním rybníkem. Nový mlýn pod hrází prostředního rybníka byl vybudován roku 1824; starší mlýn byl poté přeměněn na pilu, po ní se mi nepodařilo nalézt v terénu žádné stopy. Zbořen byl roku 1964.

 Mlýn 

historické fotografie mlýna (www.chomle.cz)

 

mlýn na mapě z roku 1839 a na leteckém snímku z roku 1963 (ags.cuzk.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image164.jpg

pohled na pozůstatky mlýna od severovýchodu (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image172.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image144.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image140.jpg  C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image142.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image170.jpg

pozůstatky hlavní budovy ve střední části areálu (únor 2022)

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image134.jpg

průhled od severozápadního nároží hlavní budovy k pozůstatkům hospodářských stavení v západní části areálu (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image126.jpg 

pozůstatky jakési valeně klenuté místnosti, snad sklípku, v západní části areálu (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image122.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image124.jpg

nevýrazné zříceniny hospodářských budov v jižní části areálu (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image118.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image114.jpg

pozůstatky nejsevernější budovy mlýnského areálu (únor 2022)

Web:

-           vodní mlýny - https://www.vodnimlyny.cz/no/mlyny/estates/detail/7404-podchomelsky-mlyn

-           historické fotografie Chomle - http://www.chomle.cz/stare-fotografie-z-nasi-vsi/gs-1012

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

únor 2022