HÁJEK

k.ú. Šťáhlavy (Švihovská vrchovina / Staroplzenecko)

Hájovna (k.ú. Šťáhlavy - součást Kozelského polesí) a bývalý dvůr (k.ú. Šťáhlavice). Hájovna roubená. V místech bývalého dvora hotel, stavebně nemající s původním dvorem pravděpodobně mnoho společného. Lesy kolem hotelu (na k.ú. Šťáhlavice), byť dnes vypadají jako nedílná součást Kozelského polesí, poměrně mladé - ještě v pol. 19. století zde na mapách značena pole. Východně od hájovny rozsáhlý mohylník. V jeho jižním sousedství dosud dobře patrná středověká cesta, spojující Šťáhlavice se zaniklými Neslívy.

 

Mohylník:

V lese severovýchodně od hájovny po obou stranách silnice (zejména však vpravo od ní) rozsáhlé mohylové pohřebiště ze střední a mladší doby bronzové. Původně zde údajně 91 mohyl, dodnes dochováno kolem 50. Největší mohyly měly až 15 m v průměru a 2 m výše. V terénu dobře patrné, po výzkumech (prokopány 1878 - 1884 F. X. Francem) mají charakteristický „kráterovitý“ tvar. K jedné z největších mohyl na jihovýchodním okraji mohylníku vede (částečně po trase středověké cesty) odbočka ze zeleně značené Naučné stezky F. X. France (zastávka č. 2).

  

Literatura:

-          Karel Sklanář a kol: Archeologické památky - průvodce (Opava 1994)

Web:

-           turistika.cz

Okolí: Lopata / Nezvěstice / Kozel

Plzeňsko / rejstříky

květen 2006