VARTA

k.ú. Nezvěstice, Žákava (Švihovská vrchovina / Staroplzenecko, Spálenopoříčsko)

Návrší (432 m.n.m.) nad soutokem Úslavy a Bradavy. Strmé severozápadní svahy zalesněné, jinak převážně pokryt poli. Na vrcholu remízek s buližníkovou skalkou, narušenou lomy (malé periodické jezírko). severozápadně od vrcholu vodojem a železná radiokomunikační věž. Nejzápadnější část zastavěna osadou Malá Strana, patřící k Nezvěsticím. Na vrcholu uváděny tři mohyly milavečské kultury - nenalezeny.

Vrchol v poli, bez přístupu. Nedaleko prochází silnice z Nezvěstic do Milínova a její odbočka do Žákavy.

   

Památníky nad Úslavou:

Na hraně svahu nad řekou na okraji osady Malá Strana dva památníky republiky - z roku 1918 a 1936.

 

Okolí: Lopata / Vlčtejn / Nezvěstice

Plzeňsko / rejstříky

květen 2006