BEI DER EICHEN RANGL

k.ú. Trhomné, Březín (Rakovnická pahorkatina / Všerubsko, manětínsko)

Lesní komplex mezi Jedvaninami, Karlovým dvorem a bývalou Umíří. Převážně smrkový les s četnými balvany a občasnými skalními hřbítky, tvořenými arkózami a slepenci. Tyto horniny zde byly i těženy (pro stavební účely, na výrobu mlýnských kamenů či jako zdroj živce pro sklářské účely), po čemž v lese zachovány četné, někdy i velmi výrazné jámy.

Součást přírodního parku Manětínská.

 

skalní hřbítky

kamenné pole

   

jámy po těžbě kamene

slepencový balvan

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Pod tímto německým jménem je oblast vyznačena na mapě stabilního katastru v 1. pol. 19. stol. Na současných mapách žádné pojmenování nemá.

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016