VELKÝ VRŠEK

k.ú. Sedlčany, Luhy u Prosenické Lhoty (Benešovská pahorkatina / Sedlčansko)

Rozlehlý zalesněný několikavrcholový masiv nad pravým břehem Mastníku, severně od Kosovy Hory, někdy též nazýván Kolihový les. Hlavní vrchol (521 m n. m.) ve střední části, severovýchodní boční vrchol (503 m n. m.) se někdy nazývá Občiny.  Na západním vrcholu (519 m n. m.) žulový útvar Soudný kámen. Na severozápadním okraji lesa nedaleko Hradišťka (již na k.ú. Sestrouň) dva památníky, připomínající sestřelení amerického bombardéru 19. dubna 1945.

Velký vršek od jihu; v popředí Kosova Hora

Velký vršek od západu, z Hluché; v popředí ves Vítěž

 

západnější z pomníků, připomínajících sestřelení amerického bombardéru B-17G Nr. 43-38701 v dubnu 1945, na místě dopadu jedné z částí explodovaného letadla na okraji lesa jižně od Hradišťka

Web:

-     geocaching, pomníky setřeleného letadla - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC23EEA

-     středověk.com, Soudný kámen - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=jineobjekty&object=Soudny%20Kamen  

Okolí: Kosova Hora / Červený Hrádek / Vítěž

Podblanicko / rejstříky

prosinec 2012