VÍTĚŽ

k.ú. Sedlčany, dříve Červený Hrádek (Benešovská pahorkatina / Sedlčansko)

Malá víska v sedle mezi Hluchou a Velkým vrškem. Na jižním okraji zpustlý zemědělský areál, na severním okraji při silnici kamenná zvonička z roku 1892.

celkový pohled na ves od jihozápadu, v pozadí Velký vršek

celkový pohled na ves od severu

zvonička

 

statek č.p. 4

torzo kříže jihozápadně od vsi; v pozadí Hluchá

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vítěž  

Okolí: Velký vršek / Červený Hrádek / Hluchá

Podblanicko / rejstříky

prosinec 2012