SRBSKO

k.ú. Srbsko u Karlštejna (Hořovická pahorkatina / Berounsko)

Ves (225 m.n.m.) při Berounce, v malebné poloze obklopené skalami. Historické jádro rozloženo při ústí Bubovického potoka do Berounky. Barokní čtvercová kaple se štítovou zvoničkou z roku 1755. Zvon pochází údajně z roku 1755. V okolí dochováno několik statků se zděnými branami (např. čp. 9 u kaple, čp. 5 severně od kaple). Ve východní části při silnici do Bubovic vsi výklenková kaplička z roku 1941 a figurální pomník padlým v 1. sv. válce (odhalen 1924). Na protějším pravém břehu řeky železniční stanice a menší část zástavby, spíše charakteru letoviska. Ve vsi (na obou březích) několik restaurací s bohatou tradicí.

Přes řeku most. Dříve zde býval přívoz (dosud patrné stopy severně od mostu).

Ves je prvně zmiňována k roku 1428. Název napovídá, že by mohla být založena kolonisty z Balkánu.

     

Řopíky:

V severní části vsi na levém břehu řeky dva objekty lehkého opevnění (tzv. řopíky) z roku 1937 - B7/5/A-220z a B7/6/A-200 - součást tzv. Pražské čáry, vybudované na obranu Prahy. Oba zality betonem, exteriér volně přístupný (B7/6 dnes částečně zabudován do valu tenisových kurtů).

Lomy:

V okolí dochovány četné památky na těžbu vápence. Na severním okraji vsi na levém břehu řeky objekty, patřící k lomům na Chlumu, jihovýchodně od vsi areál Petzoldova lomu, na protějším břehu řeky Tomáškův lom. K vlakům na nádraží byl vápenec dopravován několika lanovými drahami.

   

Literatura:

-         Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

-         Radan Lášek: „Pražská čára″ - Pevnosti sv. 6 (Dvůr Králové nad Labem 1996)

-         kol.: Okolí Prahy - Turistický průvodce ČSFR 38 (Praha 1990)

-         kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III – P-S (Praha 2003)

Web:

-           oficiální stránky obce

-           databáze řopíků

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

říjen 2006