MALÁ ROKLE

k.ú. Dobřichovice (Brdská vrchovina / Černošicko)

Úzká, místy skalnatá zalesněná rokle hluboce zařízlá do severních svahů Hřebenů. Začíná na severozápadním úbočí Chlumu a po cca 1 kilometru ústí nad železniční tratí Praha-Beroun.

Rokle velmi obtížně průchozí. Po horním okraji vedou místy lesní cesty. V horní části rokli překračuje modrá turistická značka z Dobřichovic.

horní část rokle

 

střední – nejužší – část rokle

úvozová cesta

Hluboký výrazný úvoz stoupá od chatové osady při železniční trati podél západní strany rokle a po několika stech metrech se stáčí k západu.

  

úvozová cesta

Okolí: Dobřichovice / Chlum / Babka / Řevnice

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2010