BABKA

k.ú. Řevnice (Brdská vrchovina / Černošicko)

Vrch (505 m n.m.), vybíhající z hlavního hřebene Hřebenů k severu nad Řevnice. Místy suťové svahy zalesněné listnatými dřevinami (převážně dub), na vrcholu mohutný křemencový skalní hřeben s pokroucenými borovicemi, ve 2. pol. 19. stol. částečně narušený lomem. V lomu velký převis, pravděpodobně minimálně částečně přirozená pseudokrasová dutina, čemuž by nasvědčoval zajímavě tvarovaný strop, prokazatelně nevzniklý lomovou činností. Na vrcholu byl koncem 19. stol. postaven péčí řevnického okrašlovacího spolku vyhlídkový altán, dávno již zaniklý. Výhled z vrcholu skály severním a západním směrem na okolní vrchy Hřebenů, do údolí Berouny a na protější Křivoklátsko.

Jihozápadně pod vrcholem se táhnou zbytky kamenné na sucho stavěné zdi, oddělující kdysi Mníšecké a Řevnické lesy, údajně proto, aby nepřebíhala zvěř.

         

Zajímavosti:

Ø        Na Babku vedla zvláštní odbočka z první značené turistické trasy v Brdech z Řevnic na Skalku.

Ø        Nedaleko vrcholu býval lom, v němž se těžil vzácný polodrahokam jaspis. Místní jaspisy byly údajně použity i při výzdobě kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Ø        Kdesi cca 200 m pod vrcholem směrem na Řevnice, respektive k silnici by měla být menší pseudokrasová jeskyně - zatím jsem neobjevil.

Literatura:

-          Jan Čáka: Toulání po Brdech (Praha 1986)

Web:

-           Lupa blog

-           Šťovík

-           Brdy info

-           Paladix foto

-           Netopejrovy stránky

Okolí: Řevnice / Malá rokle / Chlum / Skalka / Letovská skála (Jezírko) / Pišťák

Podbrdsko / rejstříky

únor 2007