CHLUM

k.ú. Dobřichovice (Brdská vrchovina / Černošicko)

Zalesněn vrch (445 m n. m.) vystupující nenápadně z hlavního hřebene Hřebenů k severu. Strmý severozápadní svah, protnutý pohodlnou vrstevnicovou cestou, rozrušen řadou drobných malebných křemencpvých lůmků a odvalů. Větší lom, zvaný Brunšovský (založen 1927) , pak v severním úbočí nad onou vrstevnicovou cestou (špatně přístupný, neboť ve vstupu do lomu oplocený areál nějaká chaty, vzniklé pravděpodobně z původních lomových objektů).

bukové porosty na severozápadním úbočí Chlumu

skalnaté hřbítky člení severozápadní úbočí vrchu – skalní výchozy jsou dost možná pozůstatky hornické činnosti

 

jinde jde již o lomy zcela nezpochybnitelně; často jsou dotvářeny bizarně pokroucenými duby

„studánka″ na severním úbočí Chlumu – fakticky nejde o studánku, ale o neupravené prameniště, dřevěná stříška totiž žádný pramen nekryje

Mužíkoviště

Prostor při vrstevnicové cestě, 200 – 300 metrů západně od Brunšovského lomu, kde jsou po obou cestách „odnepaměti“ stavěny kamenné mužíky a další útvary.

 

mužiky

kamenný had

Zajímavosti:

Ø        Podle neověřených údajů (legend?) měly být někde „pod Chlumem″ v středověku doly na zlato.

Okolí: Dobřichovice / Všenory / Cukrák / Skalka / Babka / Malá rokle

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2010